методом Рунге-Кутти

Моделювання сходження сипкого матеріалу з відцентрового конусного дискового дозатора

Мета. Розроблення аналітичної моделі та дослідження переміщення частинки по поверхні конусного дискового ротаційного дозатора-змішувача сипких матеріалів. Методика. На частинку, яка розміщена на конусному диску, діє сила тяжіння, направлена вертикально вниз, сила тиску вертикальної складової сипкого компоненту. Сила нормальної реакції поверхні конусного диску направлена перпендикулярно до твірної конуса диска-дозатора в заданій точці де розміщена матеріальна частинка. Систему координат декартова.

Математичне моделювання межі області двовісних абсолютно пружних станів деревини

У роботі синтезовано математичну модель для визначення межі області двовісних абсолютно пружних станів ортотропних матеріалів та отримано систему нелінійних алгебраїчних рівнянь для ідентифікації її параметрів. З використанням методу неперервного продовження за найкращим параметром та методу Рунге-Кутти побудовано криві розмежування абсолютно пружної та не пружної областей деформування для сосни.