Математичне моделювання межі області двовісних абсолютно пружних станів деревини

2020;
: cc. 19 - 30
Автори:
1
Ukrainian National Forestry University

У роботі синтезовано математичну модель для визначення межі області двовісних абсолютно пружних станів ортотропних матеріалів та отримано систему нелінійних алгебраїчних рівнянь для ідентифікації її параметрів. З використанням методу неперервного продовження за найкращим параметром та методу Рунге-Кутти побудовано криві розмежування абсолютно пружної та не пружної областей деформування для сосни. Проведено аналіз отриманих кривих і на його основі показано, що запропонована модель дає змогу визначити та обґрунтувати граничні напружені стани матеріалів, коефіцієнти асиметрії меж пропорційності яких в одних напрямках анізотропії є більшими, а в інших меншими за одиницю.

  1. Поберейко С.Б., Соколовський Я.І., «Математична модель міцності анізотропних матеріалів в умовах двовісного напруженого стану», Вісник НУ «Львівська політехніка» : Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Львів : НУ «Львівська політехніка», 2016, № 604, c. 148–153.
  2. Mustafa Q., Khirallah M. A., «Hafiz. Solving system of nonlinear equations using family of Jarratt methods», International Journal of Differential Equations and Applications, 2013, Vol.12., № 2, pp. 69 — 83, (багатокрокові методи).
  3. Жмурко М. А., Красношлик Н. О., «Порівняння багатокрокових ітераційних методів вищих порядків розв’язування нелінійних рівнянь та систем», Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика, 2015, № 18 (351), c. 1–8, (багатокрокові методи).
  4. Кузнецов Е. Б., Леонов С. С., «Параметризация задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений с предельными особыми точками», Журнал вычислительной математики и математической физики, 2017, Т. 57, № 6, c. 914 —933, (метод продовження по найкращому параметру).
  5. Боровиков А. М., Уголев Б. Н., «Справочник по древесине», Москва: Лесная промышленность, 1989,c.296.
  6. Божидарник В. В., Сулим Г. Т., «Елементи теорії пластичності та міцності», Львів : Світ, 1999, Т.1, c.532.