міграційні процеси

Державна політика активізації економічного розвитку у воєнний та повоєнний період

Обґрунтовано необхідність активізації державної підтримки економічного розвитку, особливо тих галузей, які забезпечують безпеку територіальну, продовольчу, енергетичну, фінансову, соціальну чи екологічну. Охарактеризовано втрати економіки у воєнний час, державну політику щодо релокації підприємств та активів, проблеми ведення бізнесу. Узагальнено причини та наслідки міграційних процесів воєнного стану та державну політику щодо їх подолання.

СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВРАЗЛИВОСТІ

Обґрунтовано, що основні виклики сучасної сфери зайнятості в Україні призводять до збільшення зовнішньої міграції, зокрема, формування дефіциту робочої сили на національному ринку праці, посилення деструктивних змін у зайнятості; низька оплата, особливо працівників бюджетної сфери. Аргументовано, що реалізація інструментів стримування інструментів зовнішніх міграційних процесів виступає одним із напрямів державної політики зайнятості України.

Міграційні процеси: поняття, сутність, сучасний стан

Розглянуто поняття, сутність, сучасний стан міграційних процесів. На основі міжнародно-правових актів проаналізовано термінологію, яку застосовують для визначення міграції та міграційних процесів. Характеризуються методологічні засади побудови моделі міграції на підставі концепцій та підходів, які існують у науковій літературі, особливості міграційних процесів, їх зв’язок з економічними, соціальними, демографічними, культурологічними і юридичними чинниками, взаємний зв’язок між імміграцією та еміграцією.