Міграційні процеси: поняття, сутність, сучасний стан

N. Bortnyk, S. Esimov, N. Moroz «Migration processes:concept, essence, current state» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
3
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто поняття, сутність, сучасний стан міграційних процесів. На основі міжнародно-правових актів проаналізовано термінологію, яку застосовують для визначення міграції та міграційних процесів. Характеризуються методологічні засади побудови моделі міграції на підставі концепцій та підходів, які існують у науковій літературі, особливості міграційних процесів, їх зв’язок з економічними, соціальними, демографічними, культурологічними і юридичними чинниками, взаємний зв’язок між імміграцією та еміграцією.

1. Slovny`k special`ny`x terminiv [Dictionary of special terms]. Available at: http://politics.ellib.org.ua/pages-13182.html. 
2. Pobulavecz` N. L. Konceptual`ni pidxody` do definicij ponyattya “migraciya” (Conceptual approaches to definitions of the concept of “migration”). Available at: file:///C:/Users/User/Downloads/stvttp_2014_1_62.pdf. 
3. Ty`mchenko L. D. Mizhnarodne pravo (International law). Kyiv, Knowledge Publ., 2012, 631 р.
4. Postanova Kabinet Ministriv Ukrayiny` Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnu migracijnu sluzhbu Ukrayiny` [On Approval of the Regulation on the State Migration Service of Ukraine]. The Postanova Kabinet Ministriv Ukrayiny` of Ukraine on August 20, 2014. 
5. Mojsej V. I. Zovnishni ekonomichni efekty` mizhnarodnoyi migraciyi robochoyi sy`ly` Diss, kand. econom. nauk [External economic effects of international labor migration. Cand. econom. sci. diss.]. Lviv, 2015. 235 р. 
6. Teoriya i prakty`ka konsty`tucionalizmu: ukrayins`ky`j ta zarubizhny`j dosvid [Theory and practice of constitutionalism: Ukrainian and foreign experience]. Мaterials of participants of the third scientific-practical conference, Lviv, 2017, 302 р. 
7. Kolos S. M. Faktory` vply`vu na migracijni procesy` v Ukrayini [Factors Influencing Migration Processes in Ukraine]. Herald  of  East-Ukrainian  National  un-th  them  Volodymyr  Dahl,  2013,  Vol.  16  (205),  194–203  рр.
8. Migraciya v Ukrayini: fakty` i cy`fry`. Mizhnarodna organizaciya z migraciyi. Predstavny`cztvo v Ukrayini (Migration in Ukraine: Facts and Figures. International Organization for Migration. Representation in Ukraine). Kyiv, IOM Representation in Ukraine, 2016, 32 р. 
9. Orty`ns`ky`j V. Novitni metody` doslidzhennya administraty`vno-pravovy`x yavy`shh [Newest methods of research of administrative-legal phenomena]. Herald of the National University Lviv Polytechnic University. Series: Law Sciences, 2014, Vol. 782, 5–9 рр.