Державна політика активізації економічного розвитку у воєнний та повоєнний період

DG.
2022;
: cc. 14 - 28
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут державного управління

Обґрунтовано необхідність активізації державної підтримки економічного розвитку, особливо тих галузей, які забезпечують безпеку територіальну, продовольчу, енергетичну, фінансову, соціальну чи екологічну. Охарактеризовано втрати економіки у воєнний час, державну політику щодо релокації підприємств та активів, проблеми ведення бізнесу. Узагальнено причини та наслідки міграційних процесів воєнного стану та державну політику щодо їх подолання. Визначено пріоритети та пріоритетні галузі повоєнного розвитку, запропоновано напрями державної політики, які дозволять створити умови для повоєнного розвитку економічних процесів.

 1. Борщевський В., Матвєєв Є., Коропась І., Микита О. Територіальні громади в   умовах  воєнного  стану:  як  забезпечити  ефективне  управління  в  контексті пріоритетів повоєнного розвитку URL: https://www.prostir.ua/?news=terytorialni- hromady-v-umovah-vojennoho-stanu-yak-zabezpechyty-efektyvne-upravlinnya-v- konteksti-priorytetiv-povojennoho-rozvytku.
 2. Гаврилова Л. 90 % біженців з України повернеться додому. Не одразу… URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3580768-90-bizenciv-z-ukraini-povernetsa- dodomu-zvisno-ne-odrazu.html.
 3. Данилишин Б. Як держава може підтримати бізнес в умовах війни. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/20/684363/.
 4. Дацишин М. Як відновити місцеве самоврядування від наслідків  війни. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/08/5/7362004/.
 5. Дослідження стану МСБ в Україні 05.2022. URL: https://advanter.ua/.
 6. Жаліло Я. Як забезпечити стійкість економіки в умовах війни. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/6/683364/.
 7. Звіт про внутрішнє переміщення в Україні. URL: https://displacement.iom.int/ reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini-zagalnonacionalne-opituvannya- naselennya-raund.
 8. Кабінет Міністрів оголосив результати перепису населення України. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-perepys-naselennia/30392803.html.
 9. Каплунов Д. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, економіка не повинна зупинятися. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/11/683767/.
 10. Міжнародна організація з міграції. Звіт про статистику повернення українців. Вересень 2022 року. URL: https://displacement.iom.int/reports/ukraina-zvit- pro-statistiku-povernennya-ukrainciv-1-veresen-2022-roku.
 11. Населення України. Державна служба статистики України. URL: http://db. ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_popul.asp.
 12. Нове    щомісячне      опитування      підприємств.      Вип. 5.    (09.    2022).     URL: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2022/TFD/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_% E2%84%965_%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf.
 13. Оприлюднено результати оцінки чисельності наявного населення України. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/oprilyudneno-rezultati-ocinki- chiselnosti-nayavnogo-naselennya-ukrayini.
 14. Павлиш О. Експерти розповіли, якою була міграційна політика України до війни, і чи є зараз позитивні зміни. URL: https://www.epravda.com.ua/news/ 2022/09/15/691544/.
 15. Петровський П. Проблема визначення концепції національного розвитку України в післявоєнний період. Демократичне врядування. 2022. Вип. 1(29). С. 1–12. URL: https://science.lpnu.ua/uk/dg/vsi-vypusky/vypusk-129-2022/problema-vyzna... koncepciyi-nacionalnogo-rozvytku-ukrayiny-v.
 16. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20 жовтня 2014 року. № 1706. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1706-18#Text.
 17. Про особливості роботи акціонерного товариства «Укрпошта» в умовах воєнного  стану:  Постанова  Кабінету Міністрів  України від 17 березня 2022  року.№ 305 URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-osoblivosti-roboti-akcionernogo-tovaristva- ukrposhta-v-umovah-voyennogo-stanu-305.
 18. Розподіл постійного  населення за окремими віковими групами та типом місцевості (осіб).  Державна служба статистики України. URL: http://db.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/view.asp?ma=000_0204&ti=%D0%EE%E7%EF%EE%E4%B3%EB+%EF%EE%F1%F2%B3%E9%ED%EE%E3%EE+%ED%E0%F1 %E5%EB%E5%ED%ED%FF+%E7%E0+%EE%EA%F0%E5%EC%E8%EC%E8+%E2%B3%EA%EE%E2%E8%EC%E8+%E3%F0%F3%EF%E0%EC%E8+%F2%E0+%F2% E8%EF%EE%EC+%EF%EE%F1%E5%EB%E5%ED%FC+%28%EE%F1%B3%E1%29&path=../Quicktables/POPULATION/02/02/&lang=1&multilang=uk.
 19. Розподіл  постійного  населення  за  статтю, основними  віковими групами, співвідношення  чоловіків  і  жінок  та  середній  вік  населення  в  Україні.  URL: http://db.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/view.asp?ma=3&ti=%D0%EE%E7%EF%EE% E4%B3%EB+%EF%EE%F1%F2%B3%E9%ED%EE%E3%EE+%ED%E0%F1%E5%EB%E5%ED%ED%FF+%E7%E0+%F1%F2%E0%F2%F2%FE%2C+%EE%F1%ED%EE% E2%ED%E8%EC%E8+%E2%B3%EA%EE%E2%E8%EC%E8+%E3%F0%F3%EF%E0%EC%E8%2C+%F1%EF%B3%E2%E2%B3%E4%ED%EE%F8%E5%ED%ED%FF+% F7%EE%EB%EE%E2%B3%EA%B3%E2+%B3+%E6%B3%ED%EE%EA+%F2%E0+% F1%E5%F0%E5%E4%ED%B3%E9+%E2%B3%EA+%ED%E0%F1%E5%EB%E5%ED%ED%FF+%E2+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%B3&path=../Quicktables/KEY_IND/1/& lang=1&multilang=uk.
 20. Стародубов О. Міграційна криза – масштаб, економічні наслідки та шляхи подолання. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/08/2/7361562/.
 21. У  Львівській  області  розроблятимуть  програми  місцевого  економічного розвитку та інтеграції релокованого бізнесу і ВПО в економічне життя громад. URL: https://www.prostir.ua/?news=u-lvivskij-oblasti-rozroblyatymut-prohramy-mistsevoho- ekonomichnoho-rozvytku-ta-intehratsiji-relokovanoho-biznesu-i-vpo-v-ekonomichne- zhyttya-hromad.