мікроклімат

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТОМ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

В статті розглянуто важливе питання підвищення ефективності та оптимізації процесів керування мікрокліматом житлових приміщень. Мета цього дослідження полягає у створенні автоматизованої системи для точного налаштування та контролю основних параметрів мікроклімату у приміщенні, що дасть можливість підвищити комфорт та енергоефективність. Для досягнення поставленої задачі використовується платформа Arduino, яка є відкритою апаратно-програмною системою з широким спектром можливостей для розробки вбудованих систем.

Організація підсистеми для дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі

Розроблено автоматизовану підсистему визначення розподілу параметрів комфортності приміщення. Описано методи та алгоритми, за допомогою яких було реалізоване програмне забезпечення підсистеми.

A subsystem of automated determination of distribution parameters of rooms comfort facilities. We describe the methods and algorithms by which it was implemented software subsystems.

Розроблення методики дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі

Розроблено методику проведення вимірів комфортності приміщень, здійснено іден- тифікацію параметрів та визначені розподіли освітленості і температури в 3D просторі.

Designed methodology of measuring rooms comfort facilities. Carried out the identification of the parameters and determined the distribution of light and temperature in the 3D space.

STATUS AND PROSPECTS OF IMPROVING ENERGY EFFICIENCY CLEAN ROOMS AIR CONDITIONING SYSTEMS

The article is devoted to increasing the efficiency of the air conditioning systems of clean rooms, which maintain the microclimate parameters in a given range according to several indicators - the number and size per 1 m³ of dust particles, aerosols, microorganisms and pressure, humidity, and temperature.

Clean rooms are used in microelectronics, instrumentation, medicine and medical industry, pharmacology, laboratories, optics production, food industry, biotechnology, aviation, and space industry.

Комп’ютерна система оповіщення критичних значень мікроклімату в приміщенні

Досліджено систему оповіщення, в якій дані датчиків можуть збиратися та аналізуватися для подальших опрацювань та дій. Сповіщення генеруються, коли дані порівнюються з певними критеріями. Базовим пристроєм для реалізації подібної системи обрано мікроконтролер ESP8266, оскільки даний контролер компанії Espressif є високо інтегрованим Wi-Fi SoC рішенням, яке задовольняє запити індустрії кіберфізичних систем в низькому енергоспоживанні, компактності і надійності. Таке рішення є одним із найбільш ефективних для системи оповіщення.