Розроблення методики дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі

2012;
: cc. 230 - 233
Authors: 

У. Марікуца, В. Мазур, І. Фармага

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра систем автоматизованого проектування

Розроблено методику проведення вимірів комфортності приміщень, здійснено іден- тифікацію параметрів та визначені розподіли освітленості і температури в 3D просторі.

Designed methodology of measuring rooms comfort facilities. Carried out the identification of the parameters and determined the distribution of light and temperature in the 3D space.

  1. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
  2. ДБН В.2.2-15- 2005. Житлові будинки. Основні положення. К., 2005.
  3. ДБН 360 92*. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К.: Мінінвестбуд України, 1992.
  4. Маклакова Т.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Высш. шк., 1998.
  5. ДБН В.2.2-9-99. Громадські будинки і споруди. Основні положення. – К., 1999.