Комп’ютерна система оповіщення критичних значень мікроклімату в приміщенні

2021;
: сс. 89 - 98
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Досліджено систему оповіщення, в якій дані датчиків можуть збиратися та аналізуватися для подальших опрацювань та дій. Сповіщення генеруються, коли дані порівнюються з певними критеріями. Базовим пристроєм для реалізації подібної системи обрано мікроконтролер ESP8266, оскільки даний контролер компанії Espressif є високо інтегрованим Wi-Fi SoC рішенням, яке задовольняє запити індустрії кіберфізичних систем в низькому енергоспоживанні, компактності і надійності. Таке рішення є одним із найбільш ефективних для системи оповіщення. На основі даного мікроконтролера спроектовано технічні засоби комп’ютерної системи та функціональне програмне забезпечення для реалізації функцій моніторингу та оповіщення критичних значень мікроклімату в приміщенні.

Досліджено архітектуру комп’ютерної системи. Обгрунтовано вибір основних вузлів апа- ратної частини системи, розглянуто елементну базу. Запропоновано деталізовану схему алгоритму роботи програмного забезпечення, також та продемонстровано результати роботи розробленої комп’ютерної системи для оповіщення критичних значень мікроклімату в приміщенні.

  1. Melnyk A.O. Intehratsiia rivniv kibfizychnoi systemy / Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Zbirnyk naukovykh prats. Seriia “Kompyuterni systemy ta merezhi”. – 2015.- Number 830. – PP 61- 67 http://science.lpnu.ua/csn/All Volume and Issues (Accessed: 16 November 2021).
  2. Y.Paramud. Digital interfaces in cyber-physical systems/ Andrii Grebeniak, Eugene Miyushkovych, Yaroslav Paramud// Advances in Cyber-Physical Systems.-Volume II, Number 1, 2017.- PP 6-10. http://science.lpnu.ua/acps/All Volume and Issues. DOI: https://doi.org/10.23939/acps2017.01.006 (Accessed: 16 November 2021).
  3. The Basics of Embedded Systems and the Internet of Things [Online]. Available: https://dzone.com/articles/the-basics-of-embedded-systems-and-the-intern....  (Accessed:  16  November 2021).
  4. ESP8266 Datasheet [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0aESP8266_datasheet_en.pdf/ (Accessed: 16 November 2021).
  5. W25Q32FV Flash-Memory Datasheet [Online]. Available: https://datasheetspdf.com/pdf- file/902027/Winbond/W25Q32FV/1. (Accessed: 16 November 2021).
  6. DHT11  Sensor  Datasheet  [Online].  Available:  https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11- Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf. (Accessed: 16 November 2021).