модифікатори

Одержання і застосування кумарон-інден-карбазольної смоли як модифікатора дорожніх нафтових бітумів. 1. Вплив співвідношення карбазол:сировина

Показано можливість ефективного застосування карбазолу як покращувала кумарон-інденової смоли, що застосовується як модифікатор нафтових бітумів. Усі вихідні речовини для отримання кумарон-інден-карбазольних смол (КІКС) можна отримувати з різних продуктів процесу коксування вугілля. Вивчено вплив складу сировини (кількості карбазолу, який додається до промислової інден-кумаронової фракції) на вихід смоли та її модифікуючі властивості. Встановлено оптимальні кількості карбазолу у вихідній сировині та рекомендовано застосовувати КІКС як адгезійну добавку до бітумів.

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ КУМАРОН-ІНДЕН-КАРБАЗОЛЬНОГО МОДИФІКАТОРА ДОРОЖНІХ НАФТОВИХ БІТУМІВ

Отримано вузьку кумарон-інденову фракцію з рідких продуктів коксування вугілля. На її основі та за присутності карбазолу методом йонної полімеризації синтезовано новий вид коолігомерів – кумарон-інден-карбазолові смоли (КІКС), які пропонується використовувати як адгезійний модифікатор дорожніх нафтових бітумів. Вивчено вплив температури на процес синтезу КІКС, її якість та характеристики модифікованих нею бітумів

ВПЛИВ НІКЕЛЬ ВМІСНОГО ПОЛІМЕР-СИЛІКАТНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІПРОПІЛЕНУ

Виявлено вплив Ni-вмісного полімер-силікатного наповнювача на технологічні властивості поліпропілену. Встановлено, що введення силікатних наповнювачів які модифіковані полівініловим спиртом змінюють характер кривих течії розплавів поліпропілену, зокрема спостерігається підвищення в’язкості та зміщення області аномальної в’язкості. Виявлено зміну термомеханічних кривих поліпропілену під дією модифікованих силікатних наповнювачів.

Розроблення математичної моделі і встановлення оптимальних умов процесу одержання феноло-крезоло-формальдегідної смоли

Досліджено вплив чинників на перебіг процесу одержання феноло-крезоло-формальдегідної смоли (PhCR-F). З використанням практичних даних розроблено адекватну експериментально-статистичну математичну (ЕСМ) модель. На її основі встановлено оптимальні значення чинників процесу одержання PhCR-F, які забезпечують високі вихід і температуру розм’якшення смоли. Порівняно прогнозовані на основі ЕСМ та практичні дані процесу одержання PhCR-F.

Вплив феноло-крезоло-формальдегідної смоли на адгезійні та фізико-механічні властивості дорожніх бітумів

Методом поліконденсації «сирих» фенолів з формальдегідом синтезовано феноло-крезоло-формальдегідну смолу (ФКФС) з фенольної фракції кам’яновугільної смоли. Проведено модифікування дорожніх бітумів цією смолою. За різного вмісту ФКФС встановлено можливість її ефективного використання у якості модифікатора дорожніх нафтових бітумів. Встановлено, що ФКФС є ефективною адгезійною добавкою для дорожніх бітумів. Визначено структурний тип окисненого та модифікованого бітумів за критерієм групового-хімічного складу та розрахунковими критеріями.

ПОВЕРХНЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІВІНІЛОВИМ СПИРТОМ І ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НАТРІЄВОГО РІДКОГО СКЛА

Досліджено фізико-хімічні властивості поверхні металовмісних полімер-силікатних композитів, які одержані сумісним осадженням водорозчинних полімерів і силікатів під дією хлоридів металів: питому площу поверхні, кількість активних центрів, волого поглинання, сорбційна здатність. Для досліджень були використані методи сканувальної електронної мікроскопії, ІЧ спектроскопії та методи, які базуються на виявленні закономірностей сорбції кислотно-основних індикаторів з різною природою функційних груп та значенням pKα поверхнею композитів.

Multimodal composite Portland cements, modified with ultrafine mineral additives

The principles of creating of multimodal composite Portland cements with optimized void filling, that based on synergistic combination of ultrafine active mineral additives with superplasticizer were established. The optimization of multimodal multicompositе Portland cements was carried out and the relationship between the phase composition, microstructure and strength of the cement matrix were investigated.

A mechanism of Portland cement hardening in the presence of finely grained glass powder

The glass wastes as a cullet are widely used for the production of building materials mainly as inert aggregate. However finely grained glass powder has the very developed surface, so can not be passive toward cement solutions, what was confirmed in practice. In literature data there is no information about chemical influence of finely grained glass on the process of hardening, especially in an early pre-induction hydration period, which substantially causes the structure formation of cement stone and its properties.

Біополімери для передпосівного оброблення насіння

Розглянуто фізико-хімічні властивості спеціально модифікованих форм природних біополімерів – карбоксиметилцелюлози та ксантанової смоли. Проведено дослідження ефективності та здатності до плівкоутворення водорозчинних композицій цих біополімерів, їх впливу на ріст і продуктивність сільськогосподарських культур. Досліджено залежності між зміною вмісту біополімерів, мінеральних добрив і мікроелементів у розчині та його в׳язкістю, а також залежність товщини утворених плівок від вмісту модифікованих біополімерів та мінеральних добрив.