модифікований бітум

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 5. Використання малеїнового ангідриду для одержання спінених бітумів

В роботі досліджено можливість використання малеїнового ангідриду, як спінюючого агенту, для одержання спінених бітумів. За показниками збільшення об’єму в’яжучого та періоду розкладу піни встановлено оптимальний вміст малеїнового ангідриду. Із використанням малеїнового ангідриду, як спінюючого агенту, одержано спінений бітум, який використовувався для одержання двох зразків щебенево-мастикових асфальтобетонів, які відрізнялися між собою температурами змішування та ущільнення щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей.

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 2. Модифікування бітумів малеїновим ангідридом

Розглянута можливість модифікування бітуму марки БНД 60/90 виробництва ПАТ Укртатнафта (Кременчук, Україна). Вивчено вплив кількості малеїнового ангідриду, тривалості процесу та температури на експлуатаційні характеристики модифікованого бітуму.

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF MODIFICATION OF PETROLEUM ROAD BITUMEN BY MALEIC ANHYDRIDE

The possibility of modification of oxidized petroleum bitumen 70/100 produced by JSC "Ukrtatnafta" (Kremenchuk, Ukraine) with maleic anhydride was studied. The influence of maleic anhydride amount, process duration, and temperature on the main physical and mechanical characteristics of modified bitumen was studied. The optimal amount of maleic anhydride introduction to bitumen was established. It is found that 2 wt. % maleic anhydride allows to increase the softening temperature of the modified bitumen (from 46 °C to 52 °C).

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 1. вплив природи розчинника на властивості нафтових залишків, модифікованих формальдегідом

Вивчена можливість модифікування нафтових залишків (гудрону і окисненого бітуму) формальдегідом у вигляді 37% водного розчину за температури 393±3 К впродовж 3 годин в присутності органічного розчинника з використанням як каталізатор хлорної кислоти. Як органічний розчинник використано толуен, п-ксилен, нафтовий сольвент і н-октан в кількості від 0 до 40 % мас. на вихідний нафтовий залишок.

Вплив ініціаторів на адгезійні властивості бітумів, модифікованих епоксидом рослинного походження

Запропоновано модифікування бітумного в’яжучого екологічною епоксидованою ріпаковою олією (BERO) в присутності ініціатора (затверджувача). Як ініціатор використано адипінову кислоту (АА), малеїновий ангідрид (МА) та поліетиленполіамін (PEPA). Встановлено вплив температури модифікування та співвідношення ініціатор : епоксид ріпакової олії (ERO) : бітум, а також природи ініціатора на властивості модифікованого бітуму. Оцінено такі якісні показники бітуму, як температура розм’якшення, пенетрація, дуктильність та адгезія до скла.

Литі емульсійні мінеральні суміші на основі бітумів, модифікованих феноло-крезоло-формальдегідною смолою

З бітумів, модифікованих феноло-крезоло-формальдегідною смолою (ФіКС-Ф), виготовлені дорожні повільнорозкладні монофазні катіонні бітумні емульсії для застосування як зв’язучого для тонкошарових покриттів з литих емульсійних мінеральних сумішей (ЛЕМС). Встановлені та проаналізовані фізико-технічні показники модифікованих і немодифікованих емульсій. Підібрані оптимальні склади ЛЕМС за критерієм розкладу на основі виготовлених бітумних емульсій.

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам′яновугільної смоли. 5. Емульсії на основі бітумів, модифікованих інден-кумароновою смолою з епоксидними групами

З бітумів, модифікованих інден-кумароновою смолою з епоксидними групами, виготовлені дорожні повільноразпадні монофазні катіонні бітумні емульсії. Емульсії одержано з використанням колоїдного млина, за стандартних температур (413-423 К). Встановлено фізико-технічні показники монофазних модифікованих емульсії та здійснено їх порівняльний аналіз з базовим зразком.