Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 1. вплив природи розчинника на властивості нафтових залишків, модифікованих формальдегідом

2021;
: сс. 274 - 283
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Lviv Polytechnic National University
6
Lviv Polytechnic National University, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
7
Lviv Polytechnic National University

Вивчена можливість модифікування нафтових залишків (гудрону і окисненого бітуму) формальдегідом у вигляді 37% водного розчину за температури 393±3 К впродовж 3 годин в присутності органічного розчинника з використанням як каталізатор хлорної кислоти. Як органічний розчинник використано толуен, п-ксилен, нафтовий сольвент і н-октан в кількості від 0 до 40 % мас. на вихідний нафтовий залишок. ІЧ-спектроскопічними дослідженнями встановлено утворення між молекулами формальдегіду та сполуками, що містяться у нафтовому залишку й молекулами розчинника смоло подібних продуктів, які впливають на експлуатаційні характеристики нафтових залишків.

 1. McNally T. (Ed.): Polymer Modified Bitumen. Properties and Characterization. Woodhead Publ., 2011. https://doi.org/10.1533/9780857093721
 2. Airey G.: J. Mater. Sci., 2004, 39, 951. https://doi.org/10.1023/B:JMSC.0000012927.00747.83
 3. Fang C., Li T., Zhang Z., Jing D.: Polym. Composite, 2008, 29, 500. https://doi.org/10.1002/pc.20390
 4. Zolotariov V.: Avtoshliakhovyk Ukrainy, 2004, 6, 26.
 5. Poradek S.: Nauka i Tekhnika v Dorognoi Otrasli, 2010, 3, 22.
 6. Malashonok B.: Budivnytsvo Ukrainy, 2005, 3, 43.
 7. Zolotariov V., Simonov A.: Avtoshliakhovyk Ukrainy, 2001, 3, 32.
 8. Sun D., Lu W.: Petrol. Sci. Technol., 2003, 21, 901. https://doi.org/10.1081/LFT-120017456
 9. Liu Z., Xuan M., Zhao Z. et al.: Petrol. Sci. Technol., 2003, 21, 1317. https://doi.org/10.1081/LFT-120018176
 10. Zolotariov V.: AvtoshliakhovykUkrainy, 2003, 5, 25.
 11. Pyshyev S., Gunka V., Grytsenko Y. et al.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 637. https://doi.org/10.1016/j.ijprt.2017.05.001
 12. Bratychak M., Chervinskyy T., Astakhova O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2010, 4, 325. https://doi.org/10.23939/chcht04.04.325
 13. BratychakM., GrynyshynO., AstakhovaO. et al.: Ecol. Chem. Eng. S, 2010, 17, 309.
 14. Grynyshyn O., Bratychak M., Krynytskiy V. et al.: Chem. Chem. Technol., 2008, 2, 47.
 15. Strap G., Astakhova O., Lazorko O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 279. https://doi.org/10.23939/chcht07.03.279
 16. Bratychak M., Iatsyshyn O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 49. https://doi.org/10.23939/chcht11.01.049
 17. Sidun I., Solodkyy S., Shved M. et al.: Chem. Chem. Technol., 2019, 13, 489. https://doi.org/10.23939/chcht13.04.489
 18. Demchuk Y., Gunka V., Pyshyev S. et al.: Chem. Chem. Technol., 2020, 14, 251. https://doi.org/10.23939/chcht14.02.251
 19. Pyshyev S., Demchuk Yu., Gunka V. et al.: Chem. Chem. Technol., 2019, 13, 212. https://doi.org/10.23939/chcht13.02.212
 20. Gunka V., Demchuk Yu., Sidun I. et al.: Road Mater. Pavement Des., 2020. https://doi.org/10.1080/14680629.2020.1808518
 21. Gunka V., Demchuk Yu., Pyshyev S. et al.: Pet. Coal, 2018, 60, 1199.
 22. Demchuk Yu., Sidun I., Gunka V. et al.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 456. https://doi.org/10.23939/chcht12.04.456
 23. Gunka, V., Demchuk, Y., Sidun, I. et al.: Pet. Coal, 2020, 62, 420.
 24. Moshchinskaya N.: Polimernyematerialynaosnovearomaticheskikhuglevodorodoviformal'degida.Tehnika.Kyiv.1969.
 25. Gutsaliuk V., Nevskyi V., Safronovs A.: Arenphenol-AldehydnyeOligomery. Nauka, Alma-Aty 1986.