національні інтереси

Вітчизняна правова аргументація у відстоюванні української національної справи

Стаття присвячена розгляду специфіки правової аргументації у відстоюванні української
 національної системи.
Визначено, що сучасне вчення про правову аргументацію виникло в результаті узагаль- нення й систематизації прийомів і методів ведення полеміки, які були поширені в Стародавній Греції. Безумовно, уміння переконувати людей, наводити логічні аргументи проти своїх опонентів, підкріплювати їх фактами, впливати не тільки на розум, а й на почуття і емоції слухачів, стало надзвичайно важливим.

Демократизація державного управління у контексті забезпечення національної безпеки та боротьби з корупцією

Розглянуто напрями демократичного реформування державного управління в Україні, проаналізовано засоби боротьби з корупцією і зміцнення національної безпеки.

Структурна роль держави у процесах охорони здоров’я та забезпечення системи національної безпеки

Здійснено аналіз структурної ролі держави у процесах охорони здоров’я, розкрито її функціональне призначення у вирішенні системних проблем щодо збереження трудового потенціал нації як структурної умови забезпечення системи національної безпеки в умовах кризи, конкретизовано основні проблеми розвитку людства, які визначають якість систем охорони здоров’я як на глобальному, так і національному рівнях, та ідентифіковано відповідні зрізи загострення соціальної безпеки громадян, які звужують простір національної безпеки держави, що тим самим деконструює систему охорони здоров’я, яка у такий спос