Демократизація державного управління у контексті забезпечення національної безпеки та боротьби з корупцією

Authors: 

В. Пасічник

Розглянуто напрями демократичного реформування державного управління в Україні, проаналізовано засоби боротьби з корупцією і зміцнення національної безпеки.

 1. Невмережицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії [Текст] / Є. Невмережицький. — К. : КНТ, 2008. — С. 363.
 2. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно- функциональные вопросы) [Текст] / Г. В. Атаманчук. — М. : ОАО НПО «Экономика», 2000. — C. 228.
 3. Лозинська Я. Україно, примір конституцію Швейцарії! / Я. Лозинська // Феномен посттоталітарної ментальності: повертаючись до Чеслава Мілоша, Вацлава Гавела, Івана Дзюби [Текст] : зб. стат. кругл. ст. з нагоди Всеукраїнського Дня науки (24 травня 2012 р.) / упоряд.: О. М. Лозинський, Є. В. Захарчук, А. Л. Хруцький. — Львів : Тріада Плюс, 2012. — С. 28.
 4. Федеральна конституція Швейцарської конфедерації [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ditext.com/swiss/constitution.html.
 5. Невмережицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії... — С. 358.
 6. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно- функциональные вопросы)... — C. 229.
 7. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) [Текст] / Г. П. Ситник. — К. : НАДУ, 2012. — C. 375.
 8. Невмережицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії... — С. 358.
 9. Пасічник В. Національна ідея в контексті українсько-російських відносин [Текст] / В. Пасічник. — Львів : Сполом, 2007. — 182 с.
 10. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно- функциональные вопросы)... — С. 231.
 11. 11. Там же. — С. 231.
 12. 12. Невмережицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії... — С. 363.
 13. 13. Там само. — С. 362, 363.
 14. Буракова Л. Почему у Грузии получилось [Текст] / Л. Буракова. — М. : ООО «Юнайтед Пресс», 2011. — 271 с.
 15. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади)... — С. 372, 373.
 16. Там само. — С. 373.
 17. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно- функциональные вопросы)... — C. 231.
 18. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади)... — С. 372.
 19. Невмережицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії... — С. 364.
 20. Дмитренко О. Корупція: кістка поперед горла [Текст] / О. Дмитренко. — К. : Книгоноша, 2012. — С. 61.
 21. Невмережицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії... — С. 356.
 22. Дмитренко О. Корупція: кістка поперед горла... — С. 16.