надійність

Дослідження якості поверхні віброзміцнених деталей машин

В даній статті проаналізовано причини відмов деталей машин, зокрема відповідальних деталей бурового інструменту. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій. Викладено методику досліджень, приведено результати експериментальних досліджень. Проаналізовано отримані результати, намічено шляхи подальших досліджень.

Апроксимація достовірності інформаційних об’єктів онтології предметної області на основі поліноміальних сплайнів

Запропоновано метод апроксимації коефіцієнта достовірності інформаційних об’єктів онтологій предметної області на основі поліноміальних сплайнів. Розроблений метод дає змогу видаляти зайві об’єкти онтології, межа достовірності яких нижча від певного наперед заданого порогу.