Аналітична модель надійності резервованої відновлюваної системи з обмеженою кількістю відновлень

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У даній статті розроблено аналітичну модель резервованої відновлюваної системи з обмеженою кількістю відновлень, структура якої представлена в розумінні надійності послідовним зєднанням компонентів, кожен з яких зарезервований з кратністю 1 (навантажене резервування). При формуванні моделі використано повторюваність топологічних властивостей структури, що дає змогу спростити аналіз часових залежностей ймовірностей перебування системи у конкретних станах (нормального функціонування, простою (ремонту), катастрофічної відмови) та розрахунок відповідних показників її надійності. Використання розробленої аналітичної моделі надійності  є зручним при розв’язанні оптимізаційної задачі вибору параметрів окремих ланок за критерієм мінімуму ймовірності простою системи.

  1. V.A. Belyayev, V.V. Bogatyryev, Bolotin, at al., Reliability of complex systems. Handbook, ed. I.A. Ushakov, Moscow: Radio i svyaz, 1985. (Russian)
  2. A.M Polovko and S.V. Gurov, Fundamentals of reliability theory, BHV- Peterburg, 2006. (Russian)
  3. A Birolini, Reliability Еngineering. Theory and Рractice. Berlin, Germany: Springer, 2004.
  4. H Pham, Handbook of Reliability Engineering. London: British Library Cataloguing in Publication Data, 2003.
  5. Y. Bobalo, B. Mandziy, B. Volochiy, and L. Osir­kovskyy, “Reliability Analysis of Technical Systems without Redundancy with Limited Number of Repairs”, in Proc. XI International scientific conference "Modern Problems of Radielectronics, Telecommunications and Computer Engineering TCSET’2012”, p. 83-84, Lviv-Slavsko, Ukraine, 2012.