Оцінка надійності функціонування контролююче-керуючих електронних систем із застосуванням завдання про максимум добутку

1
Дніпровський державний технічний університет

У статті показано результати аналітичних досліджень надійності роботи складної електронної системи на прикладі електронної системи управління та контролю. Функціонування такої системи пропонується розглянути із застосуванням задачі про максимум добутку. У той же час адекватне співвідношення між її надійністю та ефективністю обирається як критерій для оцінювання її надійної та ефективної роботи. Прийнято, що електронна система в умовах сучасної промисловості є однією із найбільш навантажених підсистем. Отримано аналітичні вирази, що дозволяють встановити оптимальне співвідношення між надійністю та ефективністю роботи електронної системи управління та контролю.

Запропонований підхід надає можливість ефек­тивнішого та адекватнішого оцінювання та прогнозування стану і поведінки електронної системи на всіх стадіях її функціонування, від початку життєвого циклу до закінчення гарантійного періоду ексдлуатації, а також, у багатьох випадках, за межами цього періоду, на підставі постійного контролю за вибраним співвідношенням, отриманим з допомогою задачі про максимальний добуток.

  1. А.V. Potseluev, Statistical analysis and synthesis of complex dynamic systems. Moscow, Russia: Tekhnika, 1984. (Russian)
  2. А.А. Chervoniy and V.I. Lukiyashenko, Reliability of complex systems, 2nd ed. Moscow, Russia: Tekhnika, 1976. (Russian)
  3. Е.S. Pereverzev, Models of accumulation of damages in the tasks of operational life, Кyiv, Ukraine: Naukova Dumka, 1995.
  4. V.I. Nechiporenko, Structural analasys of systems. Мoscow, Russia: Sovetskoye Radio, 1977. (Russian)
  5. А.С. Shalygin and Yu. Palagin, Applied methods of statistical modeling, Leningrad, Russia: Mashinostroyenie, 1986. (Russian)
  6.  I.L. Bukatova, А.М. Sharov, and Yu.I. Мihasiov, Evoinformatics: Theory and practice of evolution modeling”, Мoscow, Russia: Nauka, 1991. (Russian)