напрями

Кримінально-правові підходи аналізу профілактичних програм протидії злочинності в США

Наголошено, що в Україні представники всіх видів правоохоронної діяльності на рівні власної компетенції розробляють певні методи та заходи боротьби зі злочинністю. Звичайно, є національні та регіональні програми, але конкретні органи та їхні підрозділи мають значну свободу дій щодо напрямків професійної реалізації.

Вихідні поняття для дослідження віктимологічний апарат внутрішньосімейного насильства

Злочинність, як прояв протиправних посягань, є однією з актуальних проблем нашої держави, а протидія їй – важливим напрямом діяльності держави загалом, і правоохоронних органів зокрема. У всі часи корислива злочинність сприймалася як серйозна загроза найвищим суспільним цінностям, що зумовлювало суспільний попит на ефективні форми протидії та захисту інтересів людини, суспільства і держави від корисливих насильницьких посягань, зниження ризику стати жертвою цих кримінальних правопорушень.

Глобальний контекст професійного розвитку працівників соціокультурної сфери

Визначено особливості професійного розвитку працівників соціально-культурної сфери. Запропоновано основні напрями професійного розвитку та особливості підвищення кваліфікації. Представлено різні форми професійного розвитку працівників соціокультурної сфери.