навчальний план

Прототип інформаційної системи аналізу структурно-логічних схем освітніх програм

Наведено результати аналізу поточної ситуації використання системних рішень для створення та удосконалення освітніх програм. Впродовж аналізу та дослідження предметної області визначено фактори, що впливають на всебічний розвиток студента, виявлено зв’язок із цими факторами та навчальними планами. Проаналізовано основні терміни, ключові поняття цієї предметної області та їх вплив та важливість.

Высшее журналистское образование в МССР: концептуальные подходы

Высшее журналистское образование в Молдавской Советской Социалистической Республике (МССР) было инициировано в 60-х годах прошлого столетия как специальность на филологическом факультете Молдавского государственного университета. Концептуализация молдавского высшего журналистского образования стала возможной благодаря:

Концептуальні засади та архітектура бази даних «Навчальні плани»

Запропоновано концептуальні засади та проаналізовано особливості архітектури бази даних «Навчальні плани», призначеної для автоматизації планування та управління навчальним процесом у великому багатопрофільному університеті.

This article presents conceptual framework and features of architecture of the database «Curriculum», which is designed to automate planning and management of educational process in large university with many profile.