охорона земель

Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель населених пунктів: сучасний стан

Статтю присвячено питанням стану адміністративно-правового регулювання
охорони земель у межах населених пунктів в Україні. Проаналізовано існуючу на
сьогодні систему адміністративно-правового регулювання охорони і використання
земель населених пунктів в Україні. Доведено, що об’єктом охорони земель в межах
населених пунктів, є землі, які перебувають у межах території адміністративно-
територіальної одиниці – села, селища чи міста. Зазначений принцип відмежування
муніципальних земель від державних існує в законодавстві. Разом з тим, залишаються

Сучасні еколого-економічні та нормативно-правові проблеми використання та охорони земель в Україні

Проаналізовано сучасний стан використання і охорони земель України, висвітлені екологічні і економіко-соціальні проблеми, а також нормативно-правові аспекти землекористування. Наведено висновки, які забезпечують раціональне і ефективне використання та охорону земель у країні.

 

Моделювання використання земель історико-культурного призначення

Представлено ієрархічну модель системи використання і організації охорони земель історико-культурного призначення. Встановлено міра впливу відносин, суб'єктів та їх функцій на ефективність функціонування системи.