осадові породи

Вивчення магнітної сприйнятливості відкладів Дашавської світи у північно-західній частині Передкарпатського прогину

Наведені результаты дослідження магнітної сприйнятливості глинисто-піщаних відкладів дашавської світи нижньосарматського під’яруса в північно-західній частині Передкарпатського прогину. Показано вертикальну та латеральну неоднорідність відкладів за характером їх магнітної сприйнятливості.

Особливості аномального магнітного поля в зонах родовищ вуглеводнів у Передкарпатському прогині

Мета. Виявлення особливостей аномального магнітного поля над нафтогазоносними структурами Передкарпатського прогину та його взаємозв’язків із покладами нафти та газу. Методика. Вимірювання модуля повного вектора геомагнітного поля Т під час пішохідного магнітного знімання за системою геомагнітних профілів. Вимірювання магнітної сприйнятливості кернового матеріалу із пошуково-розвідувальних свердловин.