Вивчення магнітної сприйнятливості відкладів Дашавської світи у північно-західній частині Передкарпатського прогину

2013;
: pp. 183 - 185
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.183
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Наведені результаты дослідження магнітної сприйнятливості глинисто-піщаних відкладів дашавської світи нижньосарматського під’яруса в північно-західній частині Передкарпатського прогину. Показано вертикальну та латеральну неоднорідність відкладів за характером їх магнітної сприйнятливості.

  1. Крива І.Г. Особливості латерального розподілу магнітної сприйнятливості гірських порід палеозойських відкладів північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини. //Геодинаміка. – Львів, 2012. – № 1(12)/2012. – С. 112-118.
  2. Кудеравець Р.С., Максимчук В.Ю., Городиський Ю.М. Геомагнітні моделі родовищ вуглеводнів та перспективних структур центральної частини Дніпровсько-Донецької западини // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2009. – № 1 (19). – С. 73-81.
  3. Русских М.В., Карасева Т.В., Горбачев В.И. Информативность магнитной восприимчивос­ти пород при исследовании осадочных отложений // Геологическое изучение и изпользование недр. - 2003. - В.3. - С. 13-17.