полівінілпіролідон

Бактерицидні гідрогелеві матеріали і м’які контактні лінзи на їхній основі

Розроблено гідрогелевий полімерний матеріал із бактерицидними властивостями
на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном для м’яких
контактних лінз. Досліджено закономірності одержання кополімерів реакцією
прищепленої кополімеризації, яка відбувається через стадію комплексоутворення між
реагентами. Встановлено взаємозв’язок між константою комплексоутворення, кінетич-
ними параметрами реакції полімеризації і структурними параметрами сітки копо-

Вплив мінеральних наповнювачів на адгезійні властивості гідроксиетилметакрилатних композицій з полівінілпіролідоном

Досліджено адгезійні властивості композицій 2-гідроксиетилметакрилату та
полівінідпіролідоном за різних ініціювальних систем. Проаналізовано вплив різної
природи ініціатора полімеризації на адгезійну міцність клейового шару, утвореного з
композицій з мінеральних наповнювачів. Використано наповнювачі з різними фізико-
хімічними, структурними та іншими властивостями, а саме: гідроксиапатит, монтмо-
рилоніт та комплекс монтморилоніт – полівінілпіролідон (1:5). Встановлено вплив

Структурні характеристики хімічно відновленого нікелю як наповнювача полімерних гідрогелів

Методами сканувальної електронної мікроскопії, седиментаційного та рентгено-
структурного аналізу досліджено структурні характеристики порошків нікелю,
отриманих хімічним осадженням з водних розчинів. Доведено можливість одержання
порошку металу одночасно з формуванням полімерної матриці на основі кополімерів
полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Експериментально встановлено
можливість регулювання в широких межах гранулометричного складу та структури
нікелевого наповнювача і, відповідно, властивостей композиційних полімерних мате-

Effect of Hydroxyapatite on the Glue Line Strength of the Compositions Containing Polyvinylpirrolidone

The influence of nature and mineral filler amount on adhesive ability of composite materials based on 2-hydroxyethylmethacrylate and polyvinylpyrrolidone modified by the low-molecular additives has been determined. The hydroxyapatite effect on the value of adhesive strength of the glued seam composites has been researched.