поля Галуа GF(2m)

Особливості виконання операції множення елементів полів Галуа GF(2m) та GF(3m)

У статті описується метод побудови паралельного помножувача елементів трійкових полів Галуа GF(3m). Запропонований помножувач має каскадну архітектуру. Він може вико-ристовуватися в пристроях оброблення цифрових підписів, які грунтуються на використанні еліптичних кривих. Описана методика перевірки операцій над елементами полів Галуа GF(pm) за допомогою математичного пакету Maple

Обчислення структурної складності помножувачів у поліноміальному базисі елементів полів Галуа GF(2m)

Проаналізовано структурну складність помножувачів, представлених у полі- номіальному базисі елементів полів Галуа GF(2m). Для визначення структурної складності множення в полях Галуа було обрано помножувач, на якому реалізовано алгоритм Мастровіто. Запропоновано визначення структурної складності за допомогою об’єднання SH- та VHDL-моделей в одну VHDL-SH-модель.

Оцінка структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа

Розглянуто результати оцінювання структурної складності багатосекційних помножувачів елементів двійкових полів Галуа. Елементи полів представлено у нормальному базисі типу 2. Порядок поля сягає 998. Апаратна складність помножувачів дає змогу реалізувати їх на ПЛІС. Але з-за великої структурної складності для деяких комбінацій порядку поля і кількості секцій зробити це практично неможливо. Для виявлення шляхів зменшення структурної складності у роботі структурну складність та її складові оцінено для основного елемента помножувачів – помножувальних матриць.