поверхнево-активні речовини

THE USE OF OIL AND FAT WASTE IN TECHNOLOGICAL SYSTEMS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The paper shows the possibility of efficiently using oilseed production and processing waste. The methods of chemical transformation of by-products of oil and fat production into technological systems for sustainable development have been developed. They have been used to create surfactants and lubricant systems for hydrocarbon production and wwllorkover of wells; polyfunctional additives used as components of lubricants and cutting fluids to improve their antioxidant, extreme pressure, antiwear, lubricating, and cooling properties of metalworking processes.

Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на одержання композиційних порошків мідь-ВНТ

В роботі експериментально визначено вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) різного типу на процеси сумісного електрохімічного осадження композиційного порошку мідь-вуглець (графіт, вуглецеві нанотрубки (ВНТ)). Показано, що введення ПАР CTAB зменшує розмір частинок порошку та покращує їх корозійну стійкість. Максимальний ефект одержано при введенні до електроліту ПАР катіонної дії - CTAB з одночасним обробленням ультразвуком для диспергування ВНТ.

Дослідження частинок оксиду йоду на поверхні розділу фаз повітря/вода у присутності поверхнево-активних речовин та гумінової кислоти

У присутності поверхнево-активних речовин (нонанової НК та стеаринової СК кислот) та гумінової кислоти (ГК) досліджено формування частинки оксиду йоду (ОЙЧ). Встановлено, що оксид йоду, який змішували з органічними сполуками (НК, СК, ГК), а потім опромінювали ксеноновою лампою, приводить до утворення ОЙЧ. Виділення утворених частинок визначалось за допомогою скануючого класифікатора рухомості частинок. Показано, що кількість часток суттєво зменшується в присутності НК, СК, ГК; така поведінка пояснюється утворенням йодоорганічних сполук.

Адсорбційне очищення стічних вод від пар

Adsorption of surfactants on varios types of adsorbent was experimentally investigated. Generalization of the obtained results of research and calculation data was carried out. Експериментально досліджено адсорбцію ПАР на різних типах сорбентів. Проведено узагальнення отриманих результатів досліджень та розрахункових даних. 

Macroinitiators on the basis of new peroxide surface active monomers

The surface active properties of new peroxide maleic monomers were investigated. The regularities of their copolymerization with styrene were studied. Peroxide polymers containing ditertiary alkyl peroxide groups in side substituents of backbone as the prospective high-temperature free radical macroinitiators were synthesized.

Association of Complex Ferrumcyanide Anions with Pinacyanol Cation in Aqueous Solution

The possibility of associates formation between complex ferrumcyanide anions [Fe(CN)6]3–, [Fe(CN)6]4– and cationic polymethine dye pinacyanol in aqueous solution has been investigated. Energetic characteristics and the structures of associates were determined and the influence of ionic surfactants on the associates has been considered.

Міжфазні та змочувальні властивості катіонних, аніонних і нейонних пар у присутності і відсутності лізоциму

З використанням тензиометрії досліджені фізико-хімічні властивості катіонних (СТАВ), аніонних (SDBS) і нейоногенних (ТХ-100) ПАР в присутності і відсутності лізоциму за різних температур. Встановлено, що величина надлишку поверхні (Γmax) зменшується із збільшенням температури для всіх трьох видів ПАР в присутності і відсутності лізоциму, але найбільш виражене зниження спостерігається на SDBS у порівнянні зі СТАВ і ТХ-100 у присутності лізоциму. Як і очікувалось, величина мінімальної площі на одну молекулу (Аmin) має протилежну тенденцію.