price

The significance and diversification of pricing decisions of companies operating on the Polish market (results of research)

This article verifies validity of the theorem described beforehand on the marketing significance of a price and the decisions it involves by doing research on how strongly marketing concepts have been rooted in, and the conduct of companies within the confines of market economy in Poland. This paper is poised to present the results of research done to analyze two issues related to the pricing policy of companies operating on the Polish market. The first issue concerns the significance of a price as a factor deciding about the success of an enterprise and a component of the marketing mix.

About perspective directions of establishment and further development of economic metrology

The characteristic of perspective directions of econometric studies at the present stage is carried out. The following directions like traditional, post-traditional and modern are distinguished. The necessity of establishing an economic metrology as a general theory of economic measurement and a theoretical-methodological basis of econometric science further development is grounded. 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА МАШИНОБУДІВНУ ПРОДУКЦІЮ

З’ясовано особливості ціноутворення на машинобудівну продукцію. Запропоновано загальний підхід до моделювання ціноутворення на машинобудівну продукцію з урахуванням параметрів попиту на товари, що виготовляються за допомогою цієї продукції. Побудовано моделі критеріальних показників оптимізації цін та обсягів збуту продукції машинобудівного підприємства. Встановлено можливості використання критеріальних показників оптимізації цін на машинобудівну продукцію для вирішення завдання вибору найкращого різновиду цієї продукції.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА “ПРОРИВНІ” ТОВАРИ

Уточнено поняття “проривних” товарів, їх характеристики та методику ідентифікації. Проаналізовано основні підходи до встановлення ціни на нові для ринку товари. Досліджено основні чинники, що впливають на формування споживної вартості “проривного” товару. Обґрунтовано застосування методики встановлення ціни на “проривний” товар на рівні його цінності, сприйнятої споживачами.