principle

Принцип створення “розумного лічильника електроенергії” в електрогягових мережах зі стохастичними електромагнітними процесами

Напруга і струм в тягових мережах систем електричного транспорту постійного струму є різкозмінними випадковими (стохастичними) процесами. Внаслідок цього електронні та гібридні лічильники, які застосовуються в таких системах вимірюють електроенергію з великою відносною похибкою, що істотно перевищує їх клас точності. У даній роботі на основі кореляційної теорії випадкових процесів запропоновано принцип розробки смарт-лічильників обліку електроенергії, яка передається по тяговій мережі від тягових підстанцій до електрорухомого складу.

Принцип справедливості та його місце в системі принципів призначення покарання

Стаття присвячена аналізу принципу справедливості та його місця у системі принципів призначення покарання. Доведено, що особливістю принципу справедливості є те, що він має комплексний характер, акумулює в собі всі інші принципи. Якщо будуть порушені вони, порушується і принцип справедливості.

Принципи взаємодії державної влади та опозиції в Україні: конституційно-правовий аспект

У статті досліджено принципи взаємодії державної влади та опозиції, акцентовано увагу на змісті та сутності кожного з них. Подано авторські пропозиції щодо їх законодавчого закріплення та нормативного врегулювання механізмів їх реалізації. Зазначається, що правові та фактичні умови мирного співіснування державної влади та опозиції є мірилом для оцінки демократичної зрілості будь-якої політичної системи.

Принципи створення і функціонування ломбардів для надання послуг населенню

Проведено аналіз поняття “принцип” та принципи створення і функціонування ломбардів для надання послуг населенню. На основі дослідження чинного законодавства та наукових праць розглянуто особливості діяльності ломбардів щодо надання фінансових послуг населенню.

 

Behavior as activity: social-legal dimension of personality

The article detailed analysis of the problem of individual behavior in social and legal discourse, describes the value orientation of man as a philosophical and legal category. Thebehavior of a set of actions and deeds, expressions and forms of activity that are primarily categories of social philosophy and covers the objectives, means and results of the process of form. Sformulovavno conceptual positions and conclusions about the phenomenon of the individual as the foundation of modern legal anthropology.

Concept of law: philosophical outlook

The article is an attempt to research the logical analysis of the concept of law as the basis for a system of philosophical ideas about it. Following the analysis of a significant number of scientific papers concluded that the content of the law in some way dependent on the philosophical foundations of law. The problem of philosophical foundations of philosophy of law, methodological principles defined philosophical school of the designated topics.

General principles of the Ukrainian Prime Minister practice

The article is devoted to constitutional and legal practice of the general principles of the
Prime Minister of Ukraine. Investigated the content, nature and problems of implementation
of the general principles of the Prime Minister of Ukraine. These proposals for improving the
current legislation

Marketing distribution policy: principles of management and performance indicators

The existing approaches to management systems formation are analyzed. It is proposed to manage marketing distribution policy according to the principles of the 5P-4S-5C. It is determined that the effectiveness of marketing distribution policy can be defined on the basis of indicators that can be combined in the following groups: market share indicators, indicators of sales activities profitability, indicators of marketing costs effectiveness, indicators of inventory and indicators of service