Принцип справедливості та його місце в системі принципів призначення покарання

Marysyuk K., Slotvinska N.
"The principle of justice and its place in the system of principles of punishment"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Стаття присвячена аналізу принципу справедливості та його місця у системі принципів призначення покарання. Доведено, що особливістю принципу справедливості є те, що він має комплексний характер, акумулює в собі всі інші принципи. Якщо будуть порушені вони, порушується і принцип справедливості. Несправедливим буде призначення покарання, якщо не будуть дотримані передбачені нормами кримінального закону вимоги до призначення покарання; якщо призначення покарання порушує право особи на честь та гідність – воно також буде несправедливим; якщо особі призначається покарання, виходячи з її політичних переконань або соціального статусу – це також несправедливо; призначення покарання особі, яка не вчинила кримінального правопорушення є порушенням принципу справедливості; якщо при призначенні покарання не враховуються особистість підсудного, пом’якшуючі чи обтяжуючі обставини та інші обов’язкові фактори – в цьому випадку крім того, що порушується принцип індивідуалізації покарання, порушується також принцип справедливості. Констатовано, що, не зважаючи на доволі широке коле досліджень у цій сфері, питання правового механізму реалізації принципу справедливості призначення покарання було і продовжує залишатися таким, що потребує наукового дослідження.

1. Veliyev S. (2004). Printsipy naznacheniya nakazaniya [Principles of sentencing]. Sankt-Peterburg : Izdatel’stvo R. Aslanova “Yuridicheskiy tsentr Press”. 388 p. 2. Gorodnova O. (2013). Fenomen spravedlivosti kak kriteriy otsenki i modernizatsii ugolovnogo zakona i nakazaniya: filosofsko-eticheskiy, istoricheskiy i pravovoy aspekty [Phenomenon of justice as a criterion for assessing and modernizing criminal law and punishment: philosophical and ethical, historical and legal aspects]. Moskva : Yurlitinform, 2013. 384 p. 3. Mal’tsev V. (2004). Printsipy ugolovnogo prava i ikh realizatsiya v pravoprimenitel’noy deyatel’nosti [Principles of criminal law and their implementation in law enforcement]. Sankt-Peterburg : Izdatel’stvo “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2004. 694 p. 4. Nikitin A. (2014). Pryntsypy ta zahalʹni zasady pryznachennya pokarannya [Principles and general principles of sentencing]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. 2014. №7. Pp. 187–190. 5. Veresha R., Sulym L. (2012). Zmist ta znachennya psykholohichnoyi teoriyi vyny v kryminalʹnomu pravi [The content and significance of the psychological theory of guilt in criminal law]. Visnyk Akademiyi advokatury Ukrayiny. 2012. № 3. Pp. 107–112. 6. Tulyakov V., Makarenko, A. (2013). Pryznachennya pokarannya [Sentencing]. Visnyk Asotsiatsiyi kryminalʹnoho prava Ukrayiny. 2013. № 1. Pp. 208–227. 7. Fedorov M. (2013). Ponyattya vyny u suchasniy yurysprudentsiyi [The concept of guilt in modern jurisprudence]. Nauka i pravookhorona. 2013. № 2. Pp. 140–147.