product quality

METROLOGICAL RISKS IN MANAGEMENT SYSTEM OF PRODUCT QUALITY AT THE MANUFACTURING STAGE

A method of estimating the size of metrological risk using a comprehensive indicator is being proposed in our article. It gives the possibility to assess the weight of the impact of each structural level on the comprehensive indicator, identifies the factors that cause this risk and vulnerabilities in the system of metrological support of production.

METROLOGICAL RISKS AND STATE OF THE MONITORED OBJECTS

The metrological risks of goods production are studied in the work. They are estimated conjugating with the existing technology as well as its metrological support. It is confirmed that in addition to the factors due to the processing of measurement results, the peculiarities of metrological support should be taken into account. One of the characteristic parameters of the metrological instruments is the variance of the measured value.

ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

В  останні  часи  у  світі  все  більше  уваги  приділяється  одній  з  основних  складових конкурентоспроможності продукції – її якості. Це зумовлено тим, що, враховуючи глобалізацію та відкритість ринків, на світовий  ринок  потрапляє  все  більша  кількість  різноманітної  продукції  і  її  якість  виходить  на  перший  план.  До  цього також спонукає доступність її вибору і вимогливість споживачів.

Оцінювання ризиків процесів життєвого циклу продукції постачальників за результатами їх аудиту згідно зі стандартом VDA 6.3

Проаналізовано трактування терміна “ризик” та суміжних понять у різних нормативних документах, зокрема у галузевому стандарті німецьких автовиробників VDA 6.3 та у міжнародному термінологічному стандарті ISO. Виявлено часткову неузгодженість в їх тлумаченні. Показано, що вдосконалювати чинне нормативне забезпечення щодо аудиту процесів життєвого циклу продукції необхідно, на основі вимог ISO/IEC з врахуванням галузевої виробничої специфіки.

Аналіз методів і видів вимірювань у кваліметрії

Розглянуто й проаналізовано шляхи поєднання методології метрології та кваліметрії – наукової галузі, предметом вивчення якої є кількісне оцінювання якості продукції. З позиції сучасного розвитку світової метрології розглянуто види вимірюваних величин у кваліметрії та методи їх вимірювань.

The features of proceedings for cases on administrative violations in the field of standardization, product quality, metrology and certification

In the article is considered features of proceedings for cases of administrative violations in the field of standardization, product quality, metrology and certification. By the analysis of scientific literature and legal dictionary the concept of proceedings for cases of administrative violations in this field of has been defined. The features, principles and stages of proceedings for cases of administrative violations in the field of standardization, product quality, metrology and certification have been outlined.

The concept and features of administrative and legal relations in the fild of standardization, product quality, metrology and certification

The article is devoted to the to the complex research problems of administrative legal relations, which are violated in the field of standardization, product quality, metrology and certification. Based on the analysis of scientific literature and legal dictionaries the concept and characteristic features of administrative and legal relations in the field of standardization, product quality, metrology and certification have been defined.

Innovations in the field of marketing as a factor for increasing the competitiveness of domestic dairy processing factories

The article studies the peculiarities of Ukrainian milk and dairy products market under current conditions. It substantiates steps to improve the competitiveness of milk processing factories by implementing innovations in their product marketing and sales policy. The effectiveness of such measures is proven in the context of a domestic milk processing company.

Legal status of bodies authorized to consider cases on administrative violations in the fild of standardization, quality products, metrology and certification

The article deals with the peculiarities of the legal status of bodies authorized to consider cases on administrative violations in the field of standardization, quality products, metrology and certification. The concept of administrative jurisdiction is defined on the basis of the 40 provisions of scientific literature and legal dictionaries. There has been outlined system of bodies empowered to hear cases of administrative violations in the field of standardization, quality products, metrology and certification.