ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

2019;
: pp. 41-45
1
Академія метрології України
2
Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»
3
Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»
4
Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»

В  останні  часи  у  світі  все  більше  уваги  приділяється  одній  з  основних  складових конкурентоспроможності продукції – її якості. Це зумовлено тим, що, враховуючи глобалізацію та відкритість ринків, на світовий  ринок  потрапляє  все  більша  кількість  різноманітної  продукції  і  її  якість  виходить  на  перший  план.  До  цього також спонукає доступність її вибору і вимогливість споживачів. Якість продукції можна охарактеризувати як сукупність нормованих  властивостей  продукції,  які  задовольняють  певні  потреби  споживачів  стосовно  її  цільового  призначення  й умов використання. Тому є всі підстави констатувати, що якість продукції визначається мірою співвідношення фактично досягнутого показника якості до його нормованого значення, яке сформовано запитами споживачів, вимогами стандартів, договорів, контрактів, і якщо вона є мірою, то її необхідно виміряти, визначити ступінь її відповідності.

В Україні одним з основних дієвих інструментів забезпечення якості будь-якої продукції визнана гармонізована з європейською  система  Технічного  регулювання.  Для  забезпечення  її  функціонування  прийнято  низку  національних нормативних  актів  і  гармонізованих  міжнародних  стандартів,  мета  яких  –  впровадження  у  систему  технічного регулювання  прозорої  конструктивної  методології  підтвердження  якості  продукції  за  допомогою  оцінювання  її відповідності встановленим вимогам.

[1]  В.  Андрійчук, “Економіка  аграрних  підприємств”,  2002.  [Online].  Available:   http://posibniki.com.ua/ post-yakist-produkciio.

[2] R. Kusserow,  “Compliance  Program Gap Analysis vs.  Effectiveness  Evaluation”,  2017.  [Online].  Available:   https://compliance.com/blog/compliance-program-gap-analysis-vs-effective...

[3] В. Кропивницький, “Технічне регулювання – основа розвитку  сфери цивільного захисту”, 2016. Стандартизація.  Сертифікація.  Якість,  том 4,  с.  4–11,  2016. [Online]. Available:   http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2016_4_3

[4]  В.  Биба,  Н.  Тенецька, “Якість  продукції  як чинник  конкурентоспроможності  підприємства”,  2017.  Економіка  і  суспільство,  вип.12,  с.171-176,  2017  [Online].  Available:  http://www.economyandsociety.in.ua/journal/ 12_ukr/27.pdf 

[5]  ДП  “УкрНДНЦ”.  ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015,  IDT). Система управління якістю. Основні положення та словник термінів, Київ, Україна, 2016.

[6] Про метрологію і метрологічну діяльність. Закон України  від 05.06.2014 номер 1314-VII.  [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18.

[7] М. Микийчук, П. Столярчук, Т. Бубела, “Основні завдання  та  ознаки  метрологічного  забезпечення  якості продукції”. Вимірювальна техніка та метрологія, вип. 74, с. 92–98, 2013.

[8] Про технічні регламенти та оцінку відповідності. Закон  України  від  15.01.2015  номер 124-VIII.  [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19.

[9] Про затвердження модулів оцінки відповідності, які  використовуються  для  розроблення  процедур  оцінки відповідності,  та  правил  використання  модулів  оцінки відповідності.  Постанова  КМУ  від  13.01.2016,  номер 95. [Online].  Available:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2016-%D0%BF.

[10]  ДП  “УкрНДНЦ”».  ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Система управління якістю. Вимоги, Київ, Україна, 2016.

[11]  ДП “УкрНДНЦ”.  ДСТУ  ISO/IEC  17025:2017 (ISO/IEC  17025:2017,  IDT).  Загальні  вимоги  до  компетентності  випробувальних  та  калібрувальних  лабораторій, Київ, Україна, 2017.

[12]  Держспоживстандарт  України.  ДСТУ  ISO 10012:2005  (ISO  10012:2003,  IDT).  Системи  керування вимірюванням.  Вимоги  до  процесів  вимірювання  та вимірювального обладнання, Київ, Україна, 2007. 

[13]  ISO 9004:2018 Quality management  – Quality  of an organization – Guidance to achieve sustained success, 2018.