просторового планування

Теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні

Узагальнено теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано вітчизняний та іноземний досвід публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано чинну нормативно-правову базу у сфері просторового планування. Наведено чинну структуру містобудівної документації в Україні. Обґрунтовано доцільність використання індивідуального підходу до формування механізмів публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні (на рівні територіальної громади і населеного пункту).

Планування, просторові та інвестиційні аспекти в охороні культурних ландшафтів та об'єктів історичної цінності в Польщі

В роботі представлена система місцевого просторового планування та інвестиційних процесів у Польщі. Також розглядаються детермінанти та напрямки просторового розвитку, а також у генеральному плані створення зони консерваторії, які передбачають виявлення пам'ятників, розташованих у цих районах. В документі також представлені польські установи, що займаються збереженням пам'ятників, а також приклади історичних міських зразків з матопольського воєводства

Юридичні та концептуальні аспекти розвитку системи моніторингу просторового планування в Польщі

Стаття присвячена питанням, які пов'язані з юридичними та концептуальними аспектами розробки системи моніторингу просторового планування в Польщі. Представлені ініціативи та методичні пропозиції направлені на розробку концепції системи моніторингу, яка дасть можливість враховувати як національний, так і регіональний рівень.