QoS

МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ГОЛОСОВОГО ЗВ'ЯЗКУ VOWI-FI І VOLTE НА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Критична інфраструктура, яка включає в себе об'єкти, необхідні для нормального функціонування суспільства (наприклад, електростанції, транспортні вузли, лікарні, тощо), потребує надійного зв'язку для забезпечення безперебійної роботи та координації дій в екстрених ситуаціях. У роботі представлено методику вимірювання та покращення якості голосового зв'язку через технології VoWi-Fi і VoLTE на об'єктах критичної інфраструктури. Один із ключових аспектів методики - це створення тестового середовища, яке відображає реальні умови роботи на об'єктах критичної інфраструктури.

The Network Load Balancer in Decentrilized Systems

This article explores the implementation of network load balancing in decentralized systems using OpenWrt, Quality of Service (QoS), and traffic balancing techniques. The increasing demand for high-quality net- work services and the surge in network traffic requires the adoption of more efficient load-balancing methods to main- tain network performance. This paper discusses the use of OpenWrt, an open-source firmware for network routers, to configure and manage network traffic.

МЕТОД ІНІЦІАЦІЇ ХЕНДОВЕРУ В ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНІЙ БЕЗПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ

A significant increase in the number of smart devices with Wi-Fi modules and the forecast growth of data
consumption in the coming years requires the development of new methods of designing Wi-Fi networks to
improve the quality of experience for end-users. In this regard, the paper improved the conceptual model of
software-defined Wi-Fi network, which, in contrast to the known, is based on centralized control of the
selection process of access point service by using SDN controller and by monitoring the state of the network in

Метод управління якістю сприйняття послуг для програмно-конфігурованих мереж заснованих на намірах

The article is devoted to the development of a perception quality management method in softwaredefined
networking using IBN ideology. The so-called IBN (Intent-based networking) is based on the
well-known SDN (Software-Defined Network) and represents one of the most important new features of
network infrastructure. IBN offers network administrators a simple way to express business goals, such
as providing the necessary QoE, by allowing network software to automatically achieve these QoE goals.

Комплексний метод оптимізації маршрутизації інформаційних потоків у самоорганізованих мережах

Розроблено комплексний підхід до оптимізації маршрутів передавання даних у самоорганізованих мережах. Суть методу полягає у оптимізації множини найкращих маршрутів, що утворюються завдяки роботі модифікованих алгоритмів імітації відпалу та мурашкового, використання яких дає змогу знаходити глобальний екстремум деякої функції на основі впорядкованого випадкового пошуку та здійснювати пошук оптимізованого маршруту з найкращим значенням параметра QoS на основі видалення/додавання вузла до маршруту, а також враховувати неоднорідності в мережі.

Алгоритм інтелектуального вертикального хендоверу в гетерогенній мобільній мережі на основі хмарних обчислень

Розроблено інтелектуальний алгоритм вертикального хендовера в гетерогенних мобільних мережах з використанням нечіткої логіки для обробки параметрів і прийняття рішення про міжсистемне перемикання на основі хмарних обчислень. Такий алгоритм дасть змогу ефективно використовувати ресурси операторів і надавати послуги з кращою якістю (з більшою пропускною здатністю і покриттям мережі).

Ensuring QoE and Fairness of LTE Resource Allocation During Video Streaming

The problem of video streaming over LTE network is analyzed. The mathematical model of resource allocation of LTE is offered during video streaming. It provides different service schedule for heterogeneous mobile traffic. It allows assuring the demanded quality parameters for better user experience. The goal of the paper is to increase the LTE user experience delivering video content over the radio access network.

Research on the Traffic Aggregation Process in Optical Burst Switched Networks

Next generation optical networks should provide high capacity to support ever increasing traffic demands. Many technologies have been developed recently for optical transport networks to increase throughput, improve energy efficiency and simplify network deployment. One of most important problems in modern optical networks is IP traffic transmission. Although optical fibers provide tremendous throughput, the overall network performance is still limited by switching nodes. Currently there are three concepts of optical switching: circuit switching, packet switching and burst switching.

Improving the Quality of Service in Multiservice Networks by Integrating Technologies IP / MPLS and DWDM

IP traffic is growing and seting new tasks for improving the quality of telecommunications services. To resolve this problem in this paper has been proposed IP over OTN over DWDM network architecture, which peculiarity is OTN level that separates the logical and physical topology in IP / MPLS and DWDM networks with MPLS control plane. In the proposed architecture IP / MPLS routers has been connected to multyservice optical transport platforms.

Дослідження механізмів управління контентом у мережах CDN

Розглянуто концепції мережі доставки контенту (CDN) та балансування на- вантаження. Основне завдання мережі (CDN) — забезпечення якісної доставки інфор- мації кінцевому користувачу. Запропоновано архітектуру для вибору оптимального маршруту і сервера для оброблення запитів користувачів на основі цільової функції. Основними критеріями цільової функції вибрано час затримки, навантаження на сервер роздавання контенту і ймовірність втрати пакетів.