Комплексний метод оптимізації маршрутизації інформаційних потоків у самоорганізованих мережах

2017;
: cc. 76 - 87
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено комплексний підхід до оптимізації маршрутів передавання даних у самоорганізованих мережах. Суть методу полягає у оптимізації множини найкращих маршрутів, що утворюються завдяки роботі модифікованих алгоритмів імітації відпалу та мурашкового, використання яких дає змогу знаходити глобальний екстремум деякої функції на основі впорядкованого випадкового пошуку та здійснювати пошук оптимізованого маршруту з найкращим значенням параметра QoS на основі видалення/додавання вузла до маршруту, а також враховувати неоднорідності в мережі. Це дасть змогу забезпечити високу працездатність мережі загалом та підтримувати необхідний рівень параметрів QoS для кінцевих користувачів.

1. Vinay Kumar Singh, Vidushi Sharma. Hybrid genetic algorithm based approach for energy efficient routing in wireless sensor nets // International journal of emerging technologies in computational and applied sciences (IJETCAS), 2013, P. 408–413. 2. Marwa Sharawi, Imane Aly Saroit, Heshman El- Mandy, Eid Emary. Routing wireless sensor networks based on soft computing paradigm: surwey//International journal on soft computing. Artificial intelligence and applications(IISCAI), vol. 2, No. 4, August 2013. 3. Емельянов В. В., Курейчик В. В., Курейчик В. М. Теория и практика эволюционного моделирования. — М.: Физматлит, 2003. — 432 c. 4. Кудр Латиф. Генетический алгоритм маршрутизации беспроводных сенсорных сетей / Латиф Кудр, Ю. А. Скобцов // Проблеми інформаційних технологій. — 2014. — № 1. — С. 85–91. 5. Chang Wook Ahn,R. S. Ramakrishna A genetic algorithm for shortest path routing problem and the sizing of populations // IEEE transactions on evolutionary computation 6 (6), 2002, Р. 566-579. 6. Штовба С. Д. Муравьиные алгоритмы // Exponenta Pro. Математика в приложениях. — 2003. — № 4. — С. 70–75. 7. Коваленко А. М. Разработка алгоритма направленной маршрутизации для беспроводных сенсорных сетей / В. А. Дидук, А. М. Коваленко, Е. Г. Трофименко // Труды Одесского политехни- ческого университета. — 2011. — Вып. 1(35). — С. 151–154. 8. Gendreau M. Metaheuristics for the vehicle routing problem / M. Gendreau, G. Laporte, J.- Y. Potvin // Technical Report CRT-963, Centre de Recherche sur les Transports. — Universit de Montral, jan 1994. 9. Ingber L. Simulated annealing: Practice versus theory // Mathematical and Computer Modeling 18(11), 1993, Р.29—57. 10. Klymash Y. Modified routing algorithms for self-organized network / Y. Klymash, M. Kaidan, B. Strykhalyuk // Advanced Trends in Radioelektronics, Telecommunications and Computer Engineering Мodern, Proceedings of the 14th International Conference TCSET’2018 (Lviv-Slavske, Ukraine February 20–24, 2018). 11. Ипатов А. В. Модифицированный метод имитации отжига в задаче маршрутизации транспорта, Тр. ИММ УрО РАН, 2011, Т. 17, № 4. — С. 121–125.