реабілітація

MEDICAL REHABILITATION GONIOMETRICAL SYSTEM

Physiological rehabilitation is applied in medical practice to restore a person's functional ability after musculoskeletal
injuries. Movements in the joints are the main functional indicator of the activity of the organs of support and movement.
The paper considers a resistive goniometric sensor in the form of a ball joint. Based on such a sensor, a medical rehabilitation
goniometric system is developed. It includes also a data collection device (autonomous data recorder) and a portable modem.

Проблематика державного управління у сфері медичної реабілітації у процесі трансформування національної системи охорони здоров’я

Досліджено сучасний стан державного управління у сфері медичної реабілітації. Звернено увагу на появу нових чинників впливу на ефективність державного управління у цій сфері внаслідок процесу трансформації національної системи охорони здоров’я. Визначено основні проблеми та напрями покращання механізмів державного управління у сфері медичної реабілітації як підсистеми національної системи охорони здоров’я.

Проблеми підвищення якості соціальних послуг у процесі поглиблення міжнародної співпраці вітчизняних та польських підприємств

У статті проаналізовано динаміку чисельності людей із інвалідністю в Україні, зокрема по групах, та окремо дітей із інвалідністю, надання послуг Державною службою зайнятості особам із інвалідністю, у тому числі у Львівській області. Встановлено основні проблеми, які зумовлюють невисоку якість соціальних послуг та напрями їх вирішення й уникнення наслідків. Подано порядок створення та розвитку соціальних послуг за етапами, визначено фактори впливу зовнішнього і внутрішнього середовища. Визначено основні передумови отримання якісних соціальних послуг населенням.

Проблеми перекладу термінології реабілітації

The article is dedicated to the analyzing of problems, occurred during the translation of rehabilitation terms from French into Ukrainian. The field abbreviations became the most difficult in the translation process – we were searching for decoding in the French explanatory dictionaries for physical rehabilitation / therapy, in scientific articles, textbooks and on Internet resources, sometimes a verbal translation was offered, since there were practically no translation options for an appropriate abbreviation in the Ukrainian language.

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МЕТОДУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ОБЛІТЕРУЮЧИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СУДИН КІНЦІВОК

Тематика  статті  стосується наукових досліджень у  сфері охорони  здоров’я  та медичних технологій на основі  подальшого  розвитку  і  впровадження  смарт-сенсорів,  технік  опрацювання  біоінформаційних  сигналів,  їх нормалізації  та  використання  для  створення  засобів  гнучкого  коректування  фізіологічного  стану  людського  організму методом електростимуляції, узгодженої в режимі реального часу з природними ритмами діяльності конкретного пацієнта.

Approaches to ranking causes of management crises in an industrial and commercial association

The paper presents the improved method for ranking causes of management crises in industrial and commercial associations (ICA) in the changing environment, the peculiarity of which is designing management procedures focused on groups of similar causes of problem situations. Visualization of a set of causes leading to emergence of problem situations allows making more thorough decisions concerning the impact to be made on a particular object of ICA to ensure its economic security.