Інститут реабілітації незаконно засуджених осіб як важлива компонента розвитку правової системи України

Andrii OSMAK "Institute of rehabilitation of illegally convicted persons as an important component of the development of the legal system of Ukraine"

1
Національний університет «Львівська політехніка»

У даній статті досліджується інститут реабілітації незаконно засуджених осіб у правовій системі України. Визначено, що реабілітація незаконно засуджених осіб у правовій системі України є важливим кроком для забезпечення справедливості та відновлення довіри до правосуддя. Досліджено, що інститут реабілітації незаконно засуджених осіб відіграє важливу роль у правовій системі України, маючи значний вплив на розвиток правосуддя та захист прав людини. Висвітлено, що мета реабілітації полягає у прийнятті рішень, які сприятимуть повному або частковому відновленню всіх прав та свобод незаконно засуджених або неправомірно переслідуваних осіб, а також у компенсації майнової та моральної шкоди, що їм була завдана, і їхній інтеграції в суспільство як повноправних громадян.

Виокремлено основні значення інституту реабілітації незаконно засуджених у правовій системі України: 1) відновлення справедливості; 2) забезпечення відшкодування; 3) зміцнення довіри до судової системи; 4) запобігання судовим помилкам; 5) гарантування прав людини. У статті наголошується на двох видах реабілітації: 1) повну реабілітацію, яка передбачає повне звільнення особи від кримінальної відповідальності чи від відбування покарання (після винесення виправдовувального вироку або після закриття провадження за реабілітаційними підставами); 2) часткову реабілітацію – має місце тоді, коли визнаються незаконними лише деякі заходи процесуального примусу, але кримінальне провадження водночас триває.

Висновується, що інститут реабілітації незаконно засуджених осіб у правовій системі України є ключовим механізмом забезпечення справедливості та захисту прав людини. Він покликаний відновлювати порушені права та свободи постраждалих осіб, надаючи їм можливість реабілітуватися в суспільстві та повернутися до нормального життя. Цей інститут також відіграє важливу роль у покращенні довіри громадян до судової системи та державних інституцій.

1.         Vakulik O. A. (2015) Pochatok dosudovoho rozsliduvannia u kryminalnomu provadzhenni [Beginning of pre-trial investigation in criminal proceedings]: avtoref. … kand.. yuryd. nauk: 12.00.09. Kyiv. 2015. 20 p. [in Ukrainian].

2.         Kravchuk I. I., Yakymchuk I. S. (2020) Reabilitatsiia nezakonno zasudzhenykh u kryminalnomu provadzhenni [Rehabilitation of those illegally convicted in criminal proceedings]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. No 7. P. 367–370. [in Ukrainian].

3.         Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17 (Accessed: 21.03.2024 r.) [in Ukrainian].

4.         Naumova A. O. (2020) Umovy i protsesualni pidstavy vynyknennia prava na reabilitatsiiu: problemy zakonodavstva i praktyky [Conditions and procedural grounds for the emergence of the right to rehabilitation: problems of legislation and practice]. Shliakh uspikhu i perspektyvy rozvytku. No 6. P. 366–369. [in Ukrainian].

5.         Shumylo M. Ye. (2001) Reabilitatsiia v kryminalnomu protsesi Ukrainy [Rehabilitation in the criminal process of Ukraine]: monohrafiia. Kharkiv: Arsis Publ. 320 p. [in Ukrainian].

6.         Shumylo M. Ye. (2010) Sposoby kompensatsii moralnoi shkody, zavdanoi osobi nezakonnym kryminalnym peresliduvanniam [Methods of compensation for moral damage caused to a person by illegal criminal prosecution]. Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Pravo». No 1. P. 3–4. [in Ukrainian].