регіон

Основні закономірності, принципи та завдання регіонального управління в сучасних умовах адміністративного реформування

Визначено основні закономірності, принципи й завдання управління регіональним розвитком. Проаналізовано принципи надання державної підтримки регіональному розвитку в контексті євроінтеграції України. Запропоновано концептуальні підходи щодо прийняття та реалізації стратегій регіонального розвитку. Обґрунтовано принципи формування бюджету регіонального розвитку в контексті державного бюджету розвитку, запропоновано модель управління регіональним розвитком.

Проблеми реалізації освітньої політики на регіональному рівні

Проаналізовано проблеми, з якими стикаються органи державної влади, місцевого самоврядування, працівники сфери освіти та громадяни в процесі реалізації регіональної освітньої політики. У причинно-наслідкових зв’язках досліджено короткострокові та довгострокові стратегії, які можуть сприяти розвитку освіти в регіонах.

Розбудова інноваційно-технологічної інфраструктури в регіоні: теоретико-методологічний аспект

Проведено аналіз розвитку інноваційної інфраструктури і виділено організаційні форми та типи виробничо-технологічних інноваційних структур. Запропоновано в якості інструментів підвищення інноваційної активності використовувати кластерний механізм державного регулювання, що передбачає концентрацію ресурсів держави на підтримку галузевих кластерів. Стратегічні цілі державної політики в  інноваційній сфері реалізуються через інноваційно-технологічну інфраструктуру, що являє собою сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих організацій та інституцій.

Prospects for improving the territorial structure of Ukraine in view of the present day

In the article some perspectives for improving the territorial structure of Ukraine in the legal context and in view of today are being discussed. On the basis of separation of the main problematic aspects of the current territorial structure of Ukraine the regional approach as one possible way during the administrative-territorial reform in the country is being highlighted. The basic criteria for the formation of regions and the need for their consideration at the administrative and territorial division are characterized.

The legal interpretation of a regional access in formation of the territorial mechanism of Ukraine

In the article in legal aspect considered regional approach of reforming of the territorial mechanism of Ukraine, as one of the possible options for improvement. Highlighted understanding such multifold category as region. With a glance to historical experience, modern political realities and future prospects, tend was valid for the optimizing of the territorial mechanism of Ukraine, including the feasibility of consolidation of administrative units by the formation of prorated regions.

State and factors of development perspectives of tourist activity in Ukrainian regions

In the paper the regional peculiarities of tourism activities in the regions of Ukraine have been analyzed with use of correlation analysis, the method of a point assessment and with definition of the coefficient of determination. The impact of the factors such as competition in the tourist market, the population size and personal income, tourism resources on the development of tourism business has been analysed. The comparison of the tourist potential of the regions of Ukraine has been carried out with the use of the value index of tourist enterprises.