регіональний розвиток

Освітня складова проблем кадрового забезпечення ринку інформаційних технологій

Досліджено проблеми недостатньої забезпеченості кваліфікованими кадрами ук- раїнських ІТ підприємств та галузі в цілому. Проаналізовано взаємозв’язок регіональ- них показників кількості зайнятих у галузі фахівців та кількістю і якістю підготовки випускників формальної вищої освіти.

Регіональні програми розвитку малого підприємництва як інструмент державного управління

Розглянуто етапи запровадження регіональних програм розвитку в Україні, їх місце і роль на всіх рівнях розвитку та функціонування малого підприємництва в сучасних умовах. Запропоновано пріоритетні напрямки та обов’язкові складові регіональної програми розвитку на прикладі Львівської області. Наголошено на важливих проблемах, що перешкоджають розвитку малого підприємництва на регіональному рівні, врахування та вирішення яких позитивно вплине в майбутньому на стан малого бізнесу.

Основні закономірності, принципи та завдання регіонального управління в сучасних умовах адміністративного реформування

Визначено основні закономірності, принципи й завдання управління регіональним розвитком. Проаналізовано принципи надання державної підтримки регіональному розвитку в контексті євроінтеграції України. Запропоновано концептуальні підходи щодо прийняття та реалізації стратегій регіонального розвитку. Обґрунтовано принципи формування бюджету регіонального розвитку в контексті державного бюджету розвитку, запропоновано модель управління регіональним розвитком.

Проблеми та перспективи стратегічного планування регіонального розвитку

Розглянуто проблеми стратегічного планування регіонального розвитку. З’ясовано складові системи планування регіонального розвитку. Зроблено акцент на проблемах стратегічного планування регіонального розвитку в Україні. Обґрунтовано чинники, які зумовлюють необхідність покращення стратегічного планування регіонального розвитку в Україні. Представлено перспективи розвитку стратегічного планування регіонального розвитку в Україні.

The Environmental Sustainability – Assessment of Regional Priorities for Air Pollution Reduction

The problem of reducing air pollution as key element of environmental sustainability by regional criteria was considered. The basic study approach is taken, according to which the quantitative analysis methods were used to define the relation between air pollution reduction and the relative reduction volume of its negative impact on the region's inhabitants.