restoration

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕВАЛОРИЗАЦІЯ ОБОРОННИХ УКРІПЛЕНЬ ВЕРХНЬОЇ ПОЛЬСЬКОЇ БРАМИ В КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ

У дослідженні розкрито історико-культурне значення, збереження та ревалоризацію комплексу оборонних споруд Верхньої Польської брами в Кам’янці-Подільському. Висвітлено історію комплексу, який сформувався впродовж XVI-XVII ст. і включає Кушнірську башту з Вітряною брамою, Турецькі бастіони, міські оборонні мури і квадратну башту литовського періоду, яка була розчищена впродовж останніх років.

ІНВАЗІЯ В АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНУ СТРУКТУРУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО АРЕАЛУ МІСТА СТРИЙ

Проаналізовано ступінь збереженості архітектурно-містобудівної структури центрального історичного ареалу міста Стрий. Досліджено цінність окремих об’єктів, які претендують на пам’ятко-охоронний статус. Здійснено аналіз інвазії в архітектурну забудову та її містобудівну структуру сучасними малопрофесійними будівлями, урізанням парцель відповідно до історичних кадастрів. Запропоновано створення музею під відкритим небом у центральній частині Стрия.

МУРОВАНІ ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОДНІСТРОВ’Я: СТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ

У статті розглядаються історичні будівлі та споруди з природного білого каменю в межах сучасного лівобережжя Дністра Республіки Молдова (історичного Східного Поділля): фіксується стан їх збереження, характеризуються особливості їхнього архітектурного вигляду та конструктивних рішень кам’яної кладки.

ПРОГРАМА РЕСТАВРАЦІЇ БІЛОКАМ'ЯНОЇ СКУЛЬПТУРИ ЯНА НЕПОМУЦЬКОГО ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ З СЕЛА ВЕЛИКА ВИШЕНЬКА, ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В статті вперше виконано аналіз та систематизацію скульптурних зображень Святого Яна Непомуцького кінця XVIIIXIX столітьв Галичині, визначено автентичне місце розташування та запропоновано авторство твору, опрацьовано програму реставрації та практично реалізовано роботи на пам’ятці.

БІЛОКАМ’ЯНА СКУЛЬПТУРА НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ ДІВИ МАРІЇ З СЕЛА ДОБРЯНИ ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ: ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ПЛАСТИКИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ

У статті продемонстровано особливості мистецької пластики образу Богородиці у скульптурі періоду кінця XIX-першої половини XX ст. Предстаавлено іконографічні канони та прийоми виконання скульптур різними майстрами використовуючи приклад фігури Богродиці Непорочного Зачаття із села Добряни Городоцького району. Розкрито головні позиції реставраційної програми та хід її реалізації.

РЕСТАВРАЦІЯ БІЛОКАМ’ЯНОЇ СКУЛЬПТУРИ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ МАТЕРІ БОЖОЇ З СЕЛА ТЕТЕВЧИЦІ, ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проаналізовано історію творення, стилістичне і пластичне вирішення та розроблено технологію реставрації білокам’яної скульптури Непорочного Зачаття Діви Марії із с. Тетевчиці, Червоноградського району, Львівської області.

INNOVATIVE APPROACHES TO THE PROCESS OF REVITALIZATION OF IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE (ON THE EXAMPLE OF THE POTOTSKY PALACE COMPLEX IN IVANO-FRANKIVSK)

The study reveals the problem of revitalization of immovable cultural heritage in Ukraine, which stems from the absence of state policy to preserve the architectural city-planning heritage supported by the necessary development and financing programs. The role of socialization of cultural heritage in the process of revival of valuable historical complexes that are under threat of destruction is shown, innovative approaches to the revitalization and the first positive results of their implementation are demonstrated.

ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНИХ ОБ`ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

У статті розкриваються досягнення вітчизняних та зарубіжних науковців у сфері досліджень наукових архітектурно-містобудівних  об`єктів культурної спадщини України. Висвітлюються проблеми, викликані значною різницею між набутками теоретичних і реальною практикою збереження і розвитку культурної спадщини у сфері урбаністики і містобудування. Зокрема гальмування процесів реставрації і пристосування до умов сучасного використання. Встановлено, що за ХХ сторіччя істотно розширилася тематична сфера дослідження міста як феномена культури.

РЕСТАВРАЦІЯ ТА ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАМ’ЯНОЇ СКУЛЬПТУРИ СВ. ЯНА НЕПОМУЦЬКОГО З СЕЛА ЧАБАРІВКА ВАСИЛЬКІВСЬКОГО Р-НУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ

Розглянуто особливості та властивості хіміко-технологічних досліджень кам’яної скульптури Св. Яна Непомуцького з села Чабарівка. З’ясовано, що хіміко-технологічні дослідження впливають на вибір методів реставрації скульптури.

ДЕРЕВО В ТВОРАХ МИСТЕЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

У статті подано інформацію про історію використання дерева для створення творів мистецтва та архітектури. Проаналізовано сфери застосування деревини, як основи для виготовлення творів мистецтва та архітектурного будівництва. Визначено види виготовлених дерев'яних витворів мистецтва та встановлено їх роль в українській культурі. Стверджується, що збереження цінних творів мистецтва є дуже важливим завданням для реставраційної науки. Автор розкриває причину знищення дерев’яних витворів мистецтва.