відновлення

Аналіз методології оцінки економічних показників відновлення авіаційної техніки

Представлена наукова стаття присвячена вивченню проблем оцінки якості технічного обслуговування і відновлення авіаційної техніки. В ній розглядаються різні методики оцінки з урахуванням їх переваг і недоліків, а також висвітлюється важливість врахування економічних наслідків при оцінці якості обслуговування авіаційної техніки. Робиться акцент на аналізі поточних підходів та перспектив подальших досліджень у цій галузі, включаючи розробку універсальних методик, використання новітніх технологій та створення стандартів оцінки.

WAYS OF RATIONAL USE OF WATER RESOURCES IN THE CONDITIONS OF POST-WAR RECLAMATION SYSTEMS IN THE SOUTH OF UKRAINE

After the explosion of the Kakhovka hydroelectric power station, the problem of restoring damaged areas of reclamation systems and rational use of water resources in the de-occupied territories of southern Ukraine is extremely relevant today. An integral part of solving this problem is the theoretical justification and assessment of filtration losses in damaged areas of open drainage channels with interception of this flow by drainage structures.

INJECTION OF CRACKS IN A RC BEAM WITH EPOXY RESIN USING THE GRAVITY FLOW METHOD

The restoration of the load-bearing capacity of RC beams through crack injection is one of the most efficient and practical methods for executing repairs in the field of civil engineering. In the article, following an analysis of crack injection methods in RC structures, an economically viable method for injecting RC beams is proposed. The core approach of the proposed crack injection method involves the process of introducing epoxy resin into the crack, which occurs by gravity flow (without specialized equipment and pressure).

ФОРМУВАННЯ НОВИХ ВІЙСЬКОВИХ ЦВИНТАРІВ В ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ ГАЛИЧИНИ

У статті проаналізовано військові поховання на цвинтарях історичних міст Галичини, які виникли за останніх 9 років, їх види та форми, мистецьке та ідеологічне наповнення. Проаналізовано динаміку формування сучасного військового цвинтаря в Галичині, накреслено виклики та завдання щодо створення нових військових цвинтарів, меморіалів чи монументів , які чекають на своє вирішення в найближчі декілька років.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕВАЛОРИЗАЦІЯ ОБОРОННИХ УКРІПЛЕНЬ ВЕРХНЬОЇ ПОЛЬСЬКОЇ БРАМИ В КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ

У дослідженні розкрито історико-культурне значення, збереження та ревалоризацію комплексу оборонних споруд Верхньої Польської брами в Кам’янці-Подільському. Висвітлено історію комплексу, який сформувався впродовж XVI-XVII ст. і включає Кушнірську башту з Вітряною брамою, Турецькі бастіони, міські оборонні мури і квадратну башту литовського періоду, яка була розчищена впродовж останніх років.

ІНВАЗІЯ В АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНУ СТРУКТУРУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО АРЕАЛУ МІСТА СТРИЙ

Проаналізовано ступінь збереженості архітектурно-містобудівної структури центрального історичного ареалу міста Стрий. Досліджено цінність окремих об’єктів, які претендують на пам’ятко-охоронний статус. Здійснено аналіз інвазії в архітектурну забудову та її містобудівну структуру сучасними малопрофесійними будівлями, урізанням парцель відповідно до історичних кадастрів. Запропоновано створення музею під відкритим небом у центральній частині Стрия.

МУРОВАНІ ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОДНІСТРОВ’Я: СТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ

У статті розглядаються історичні будівлі та споруди з природного білого каменю в межах сучасного лівобережжя Дністра Республіки Молдова (історичного Східного Поділля): фіксується стан їх збереження, характеризуються особливості їхнього архітектурного вигляду та конструктивних рішень кам’яної кладки.

ПРОГРАМА РЕСТАВРАЦІЇ БІЛОКАМ'ЯНОЇ СКУЛЬПТУРИ ЯНА НЕПОМУЦЬКОГО ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ З СЕЛА ВЕЛИКА ВИШЕНЬКА, ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В статті вперше виконано аналіз та систематизацію скульптурних зображень Святого Яна Непомуцького кінця XVIIIXIX столітьв Галичині, визначено автентичне місце розташування та запропоновано авторство твору, опрацьовано програму реставрації та практично реалізовано роботи на пам’ятці.

БІЛОКАМ’ЯНА СКУЛЬПТУРА НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ ДІВИ МАРІЇ З СЕЛА ДОБРЯНИ ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ: ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ПЛАСТИКИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ

У статті продемонстровано особливості мистецької пластики образу Богородиці у скульптурі періоду кінця XIX-першої половини XX ст. Предстаавлено іконографічні канони та прийоми виконання скульптур різними майстрами використовуючи приклад фігури Богродиці Непорочного Зачаття із села Добряни Городоцького району. Розкрито головні позиції реставраційної програми та хід її реалізації.

РЕСТАВРАЦІЯ БІЛОКАМ’ЯНОЇ СКУЛЬПТУРИ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ МАТЕРІ БОЖОЇ З СЕЛА ТЕТЕВЧИЦІ, ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проаналізовано історію творення, стилістичне і пластичне вирішення та розроблено технологію реставрації білокам’яної скульптури Непорочного Зачаття Діви Марії із с. Тетевчиці, Червоноградського району, Львівської області.