роздільна здатність

Модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу

Представлено модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу. Модель описується системою різницевих і вихідних рівнянь. Мережа відзначається високою швидкодією, довільною скінченною роздільною здатністю вхідних даних і придатна для обробки невідомих вхідних даних зі скінченними значеннями, розміщених у довільному відомому скінченному діапазоні. Мережа характеризується незначною обчислювальною складністю і складністю схемотехнічної реалізації. Наведено результати комп’ютерного моделювання, які ілюструють ефективність мережі.

Вибір параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв CtP

Визначено залежність кількості рівнів сірого від лініатури растра для сталих
значень роздільної здатності CtP пристрої. Запропоновано рекомендації щодо вибору
параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв системи CtP.

Information retrieval from data sets of maximal value via analogue neural circuit identification from signal set

Для інформаційного пошуку у наборах даних запропоновано використання аналогової нейронної схеми максимального значення сигналів з набору сигналів ідентифікації. Схема є доволі швидкою, має просту структуру і її можна застосовувати у сучасному технічному забезпеченні. Розширення схеми є теоретично нескінченним і не залежить від значення її параметрів. У середньому час для траєкторії зближення змінної стану схеми до стаціонарного стану не залежить від величини введених даних. Наведено результати численних експериментів, які отримали на основі набору даних, наданих алгоритмом PageRank.

Використання методу зворотньої фільтрації для підвищення роздільної здатності ІЧ знімків

Метою роботи є підвищення роздільної здатності ІЧ-знимків, одержаних у результаті моніторингу теплових об’єктів. Методика. Відомо, що жодна оптична система не може дати на ПЗЗ-матриці точкове зображення теплового об’єкта. Замість цього, формується дифракційне зображення плями, що призводить до значного погіршення якості теплового зображення. Зменшити вплив дифракції – це нагальне завдання системи формування та оброблення корисного сигналу.

Формування сканувального растра змінних розмірів у телевізійному оптичному мікроскопі

Запропоновано для зміни розмірів зображення досліджуваного мікрооб’єкта використати зміну розмірів освітлювального сканувального растра. Використання електронно-променевої трубки високої роздільної здатності дасть змогу формувати збільшене зображення без втрати роздільної здатності.

Дослідження впливу основних чинників на розрізненність космічних знімальних систем

Представлено математичну модель впливу основних факторів на роздільну здатність космічних знімальних систем. Визначено залежності функцій передачі модуляції від факторів, що впливають на якість зображення, і від природних умов зйомки.