розширення

Модель абстрактної підсистеми комп’ютерної інформаційної системи генерування коду

Описано модель створеного розширення функційних унітермів. Наведено синте- зовану модель декомпозиції абстрактної підсистеми комп’ютерної системи генерування програмного коду. Описано побудовані моделі функційних унітермів. Наведено приклад фрагментів програмної реалізації синтезованої моделі абстрактної підсистеми.

Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності підприємств вітчизняного килимового ринку

Проаналізовано погляди вітчизняних та іноземних дослідників на сутність процесу диверсифікації, охарактеризовано основні передумови використання диверсифікації та висвітлено характеристичні особливості видів зовнішньоекономічної диверсифікації підприємств. Виокремлено чинники, що впливають на вибір напрямів диверсифікації як одного із найдієвіших методів забезпечення поступального розвитку підприємства.

The algorithms of constructing the continued fractions for any rations of the hypergeometric Gaussian functions

An algorithm for constructing recurrence relations of geometric Gaussian functions, in which the displacement of parameters is equal to $0$, $1$ or $-1$, is described. On the basis of such recurrence relations, the expansion for the ratio of Gaussian functions into continued fractions is developed. The obtained continued fractions are the development of the corresponding hypergeometric Gaussian functions in the case when the parameters of the function are integers.

Фізико-механічні властивості модифікованих полегшених тампонажних сумішей

Influence of different functional purpose additives complex on mechanical properties of light-weight plugging mortar was investigated. Prescriptions of expanding light-weight plugging mortars with usage of low reactive lime were made.

Фізико-механічні властивості цементів з використанням барієвмісних сульфоферитних клінкерів

Наведені результати дослідження фізико-механічних властивостей цементів з використанням барієвмісних сульфоферитних клінкерів і гіпсового каміння. Встановлено, що при твердінні вони показують занадто швидке тужавіння та невисоку міцніть, тому не можуть бути використані як самостійні в’яжучі матеріали. З метою регулювання строків тужавіння вивчено вплив добавки гіпсового каміння. Встановлено, що його введення до складу барієвмісного сульфоферитного клінкеру збільшує терміни тужавіння та позитивно впливає на межу міцності при стисненні.