рух

CONSTRUCTION OF A MATHEMATICAL MODEL OFAN UNBALANCED VIBRATING SEPARATOR ON A SPRING SUSPENSION

In the article, a mathematical model of the oscillating motion of a vibrating separator is constructed. The methods of nonlinear mechanics and the calculation scheme of the vibration separator with an eccentric and a spring suspension, which is presented in the form of a flat mechanical system with four degrees of freedom, were used for its construction. The amplitude of oscillations of the vibration separator capacities in the vertical plane is greater than the amplitude of its oscillations in the horizontal plane.

Деформаційний моніторинг територій розташування важливих інженерних об'єктів

Розглядаються результати багаторічних досліджень зсувних процесів на території експлуатації гідроакумулюючої електростанції за допомогою сучасних технологій ГНСС. Виявлено наявність деформування земної поверхні як у плані, так і по вертикалі. Зміщення одних пунктів відбувається по замкнутій поступально-зворотній траєкторії, не перевищуючи декількох міліметрів. Іншій частині пунктів властива поступальна спрямованість горизонтальних зміщень при наявності також і зворотниих зміщень.

Вплив ідей Канта на формування природничо-наукової гіпотези простору

Розглянуто еволюцію та трансформацію уявлень про простір у філософії Канта. Пояснено причини відмови Канта від уявлень про абсолютний простір. За допомогою герменевтичного методу зроблено висновок, що внесок Канта сприяв розвитку наукових теорій про простір у природничих науках, зокрема мав вплив на концепції Гемгольца, Пуанкаре та інших.