Вплив ідей Канта на формування природничо-наукової гіпотези простору

https://doi.org/10.23939/shv2017.02.099
Надіслано: Жовтень 01, 2017
Прийнято: Листопад 25, 2017
Автори:
1
Lviv National Polytechnic University

Розглянуто еволюцію та трансформацію уявлень про простір у філософії Канта. Пояснено причини відмови Канта від уявлень про абсолютний простір. За допомогою герменевтичного методу зроблено висновок, що внесок Канта сприяв розвитку наукових теорій про простір у природничих науках, зокрема мав вплив на концепції Гемгольца, Пуанкаре та інших.

Ґаєр, М. (2007). Світ Канта: Біографія. Київ: Юніверс.

Кант, И. (2007). Наследие и проект. Научное издание. Москва: Канон + РООИ “Реабилитация”.

Кадикало, А. (2016). Аспекти трансформації орієнтирів наукового мислення. Практична філософія, 4, 134140.

Кант, І. (2000). Критика чистого розуму. Київ: Юніверс.

Павлов, В. (2004). Простір та час як епістемологічні перепони пізнання. Мультиверсум. Філософський альманах, 41, 175183.

Bitbol, M., Kerszberg, P., Petitot, J. (2009). Constituting Objectivity. Transcendental Perspectives on Modern Physics. Dordrecht: Springer.

Shabel, L. (2003). Reflections on Kant’s concept (and intuition) of space. Studies in History and Philosophy of Science, 34, 4557.

Hatfield, G., Kitcher, P., Melnick, A. (2011). The Cambridge Companion h Kant and Modern Philosophy (Cambridge Companions h Philosophy). 2nd revised Edition. Cambridge University Press.

Vinci, C. T. (2015). Space, Geometry, and Kant`s Transcendental Deduction of the Categories. Oxford University Press.