Деформаційний моніторинг територій розташування важливих інженерних об'єктів

1
Інститут фізики Землі РАН
2
Інститут фізики Землі ім. О.Ю. Шмідта РАН
3
Інститут фізики Землі ім. О.Ю. Шмідта РАН
4
Загорська гідроакумулююча електростанція

Розглядаються результати багаторічних досліджень зсувних процесів на території експлуатації гідроакумулюючої електростанції за допомогою сучасних технологій ГНСС. Виявлено наявність деформування земної поверхні як у плані, так і по вертикалі. Зміщення одних пунктів відбувається по замкнутій поступально-зворотній траєкторії, не перевищуючи декількох міліметрів. Іншій частині пунктів властива поступальна спрямованість горизонтальних зміщень при наявності також і зворотниих зміщень. Найбільші аномалії вертикальних переміщень властиві ділянкам на які діє максимальний техногенний вплив при щоденному перекачуванні великих об'ємів води.

  1. Генике А.А., Черненко В.Н. Комплексные иссле­дования на локальных геодинамических полигонах. Геопрофи. 2003, № 2. С. 11-15.