Середньопридніпровський мегаблок

Результати моніторингу гідрогеодинамічних параметрів підземних вод в асейсмічних регіонах України (Дніпропетровська область)

Наведено результати інтерпретації даних моніторингу гідрогеодинамічних параметрів підземних вод у Дніпропетровській області з метою прогнозу неотектонічних змін у масивах гірських порід. Показано необхідність створення національної бази даних результатів моніторингу гідрогеодинамічних параметрів підземних вод, виконуваних у всіх регіонах України.

Прогнозний розріз літосфери центральної частини Середньопридніпровського Мегаблока за геолого-геофізичними даними

За результатами профільних робіт методами аудіомагнітотелуричного зондування у комплексі з іншими геофізичними методами в центральній частині Середньопридніпровського мегаблока УЩ встановлена вертикальна диференціація літосфери, яка проявляється як у величині ефективного опору, так і у зміні простягання геоелектричних аномалій – від горизонтального до суттєво похилого. При цьому видима вертикальна потужність шарів геоелектричних неоднорідностей з глибиною зростає, а при переході у верхню мантію (нижче від розділу Мохоровичича) їх границі стають менш чіткими.