Результати моніторингу гідрогеодинамічних параметрів підземних вод в асейсмічних регіонах України (Дніпропетровська область)

1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Дніпровська геофізична експедиція "Дніпрогеофізика" (ДГЕ)"; Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Наведено результати інтерпретації даних моніторингу гідрогеодинамічних параметрів підземних вод у Дніпропетровській області з метою прогнозу неотектонічних змін у масивах гірських порід. Показано необхідність створення національної бази даних результатів моніторингу гідрогеодинамічних параметрів підземних вод, виконуваних у всіх регіонах України.

  1. Пигулевский П.И., Свистун В.К., Чуприна И.С. Некоторые результаты автоматизированного мониторинга режима подземных вод и формирование гидрогеодеформационной базы данных // Материалы XVI международная конференция “Структура, свойства, динамика и минерагения литосферы Восточно-Европейской платформы». Воронеж, 20-24 сентября 2010 г. Воронеж: Научная книга. – 2010. – ТІІ. – С.134-137.
  2. Пигулевский П.И., Свистун В.К. Некоторые результаты автоматизированного мониторинга режима подземных вод асейсмичных территорий (на примере Днепропетровской области) // Мінеральні ресурси України. – 2011. –№2. – С.42-47.