сейсморозвідка

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING DYNAMIC EARTH PRESSURE ON RETAINING STRUCTURES IN REGULATORY DOCUMENTS

This study research investigated the seismic effects on the design of retaining walls. The basic analysis theory of retaining structures under static load is the Coulomb theory, stating that the pressure of a loose body on the lateral surface is determined from the static equilibrium condition of rigid wedge formed in the bed between backsides of the structure and slipping area, considering the wedge as rigid body. Dynamic pressure of the soil was studied in the works of Okabe and Mononobe. Currently, these studies are basic in the preparation of regulatory documents.

Про використання сейсмічних хвиль Релея в охоронних системах

Запропоновано використання сейсмічних хвиль Релея у охоронних системах сигналізації, які, крім ідентифікації порушення охоронного режиму, дадуть змогу визначати координати цього порушення. Проведено оцінку зони чутливості таких систем та визначено напрями подальших експериментальних досліджень з метою встановлення доцільності їх практичної реалізації. 

Сейсмологічний комплекс для спостереження й прогнозування локальних землетрусів у Дніпропетровській області

Наводяться короткі результати попередніх досліджень по з'ясуванню природи землетрусів і забезпеченню сейсмобезпеки в техногенно-небезпечних районах Криворізького залізорудного й Павлоградського вугільного басейнів. Показано можливості високочутливої сейсмічної станції UK15, установленої в м. Дніпропетровську (с. Мирний), при реєстрації віддалених і місцевих Криворізьких і Павлоградських землетрусів.

Розв’язання оберненої задачі сейсморозвідки з використанням енергетичного підходу до аналізу хвильових полів

Розглянуто реалізацію енергетичного підходу до аналізу хвильового поля щодо розроблюваної в роботі інформаційної моделі геологічного середовища. Наведено розв’язання оберненої задачі сейсморозвідки, яке передбачає отримання геофізичних параметрів геологічного середовища з використанням польової сейсморозвідувальної інформації. З метою отримання геолого-геофізичних параметрів середовища виконані перетворення хвильового поля, які умовно поділяють на первинні та остаточні (інтерпретацію).