шорсткість

Аналіз впливу шорсткості внутрішньої поверхні трубопроводу на результат вимірювання витрати за допомогою стандартних звужувальних пристроїв

У статті виконано аналіз науково-технічної літератури, присвяченої питанням впливу конструктивних особливостей витратомірів змінного перепаду тиску на похибку вимірювання витрати. За результатами досліджень, отриманих з багатьох джерел, встановлено, що значна шорсткість поверхні секцій після діафрагми (вниз за потоком), не впливає істотно на результат вимірювання витрати. Вплив шорсткості трубопроводу перед діафрагмою залежить від геометричних характеристик шорсткості, діаметра трубопроводу, значення відносного діаметра отвору діафрагми і числа Рейнольдса.

Modeling and simulation of machined surface layer microgeometry parameters

 The formation of the microtopography of the machined surface is one of the most critical factors in ensuring the effective operating properties of the product. These are indicators such as wear resistance, fatigue strength, provision of friction parameters of moving joints, etc. The most important reason for the formation of microroughness is vibration in the technological surface of the machine-tool-tool-tool-workpiece. This article is devoted to describing a new method of modelling the dynamic processes of machining.

Topography of the strengthened cylindrical surface after frictional continuous treatment

Friction treatment refers to methods of surface strengthening (hardening) of the parts’ working surfaces using highly concentrated energy sources. Concentrated energy flow is formed during high-speed friction of the tool on the treated surface in the area of their contact. A strengthened (reinforced) white layer with a nanocrystalline structure is formed in the surface layer of the treated surface.

Рівняння середнього арифметичного профілю шорсткості

Для підвищення точності вимірювання витрати газу за допомогою витратомірів змінного перепаду тиску необхідно застосувати залежності для визначення коефіцієнтів рівняння витрати газу, що забезпечать найменшу відносну сумарну розширену невизначеність розрахунку та збільшать точність вимірювання вхідних величин в реальному часі. Однією з таких величин є середнє арифметичне відхилення профілю шорсткості внутрішньої поверхні трубопроводу. Отримано рівняння для розрахунку середнього арифметичного відхилення профілю шорсткості внутрішньої поверхні труби в реальному часі.

Трибологічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів в технологічних середовищах

Проведено дослідження трибологічних характеристик електродугових покриттів із порошкових дротів у технологічних середовищах: за умов граничного мащення у мастилі І-20;
в середовищі 3% емульсору марки Hydroway 1060 та мастилі М10В2. Покриття завтовшки 1,2–1,5 мм наносили серійним електродуговим металозатором ФМІ-1 на заздалегідь оброблену
дробинноструминним методом поверхню як плоских, так і циліндричних зразків зі сталі Ст.3, розпилюючи порошкові дроти 140Х14Н2Т2Ю та 20Х18Р3Т2Ю діаметром 1,8 мм. Трибологічні

Структура поверхонь та шорсткість електродугових покриттів з порошкових дротів після шліфування

Розглянуто особливості формування покриття газотермічним методом при застосуванні порошкових дротів. Це зумовлено наявністю пор та твердих включень в отриманому шарі. Тому важливо дослідити вплив параметрів механічної обробки та складу порошкового дроту на шорсткість шліфованої поверхні електродугових покриттів. Покриття товщиною 1,2…1,5 мм наносили серійним електродуговим металізатором ЭМ-14 на заздалегідь оброблену поверхню як плоских, так і циліндричних зразків.

Вплив магнітно-абразивного оброблення на якість мітчиків із швидкорізальної сталі

Досліджено особливості магнітно-абразивного оброблення мітчиків виготовлених з швидкорізальної сталі. Шорсткість поверхні після циклу оброблення мітчиків на передній поверхні знижується до Ra=0,1мкм, на задній до Ra=0,7—0,9мкм, на циліндричній — Ra=0,2— 0,4мкм, в залежності від умов базування оброблюваних деталей в процесі оброблення, поверхнева твердість збільшується до 9—10ГПа, радіуси округлення різальних кромок збільшується на 5–10%. Показано, що момент при нарізанні різі мітчиками після МАО на 15— 40% менший, ніж при нарізанні необробленими.

Дослідження якості поверхні віброзміцнених деталей машин

В даній статті проаналізовано причини відмов деталей машин, зокрема відповідальних деталей бурового інструменту. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій. Викладено методику досліджень, приведено результати експериментальних досліджень. Проаналізовано отримані результати, намічено шляхи подальших досліджень.

Зміна характеристик робочих поверхонь деталей при звуковій вібраційній обробці в пружному середовищі

В статті розглянута зміна основних трибологічних характеристик поверхневого шару робочих поверхонь пар тертя при їх звуковій вібраційній обробці в пружному середовищі. Проаналізовані технологічні параметри процесу обробки та принципова схема установки. Показані результати проведеної експериментальної обробки деталей.