Зміна характеристик робочих поверхонь деталей при звуковій вібраційній обробці в пружному середовищі

Authors: 

Сергій Ковалевський, Сергій Матвієнко, Олександр Лукічов, Ольга Сакно

Сергій Ковалевський1, Сергій Матвієнко1, Олександр Лукічов2, Ольга Сакно2

  1. Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
  2. Донецька академія автомобільного транспорту, м. Донецьк

 

В статті розглянута зміна основних трибологічних характеристик поверхневого шару робочих поверхонь пар тертя при їх звуковій вібраційній обробці в пружному середовищі. Проаналізовані технологічні параметри процесу обробки та принципова схема установки. Показані результати проведеної експериментальної обробки деталей.

1. Кулинский А.Д., Бутенко В.И.. Комбинированные методы обработки поверхностей деталей трибосистем. — Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013. — 220 с. 2. Смелянский В. М. Механика упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием / Смелянский В. М. — М.: Машиностроение, 2002. — 300 с. 3. Суслов А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин / А.Г. Суслов // М.: Машиностроение, 2000. — 320с. 4. Суслов А.Г., Фѐдоров В.П., Горленко О.А. и др. Технологическое обеспечение и повышение эксплуатационных свойств деталей и их соединений / под общ. Ред. А.Г. Суслова. М.: Машиностроение, 2006. 448 с. 5. Маслов А.Р. Перспективные высокие технологии: справочник / А.Р. Маслов // Инженерный журнал. —2008. — № 1. — С. 10 — 24. 6. Палаев А.Г. Технология, оборудование ультразвуковой упрочняюще-финишной обработки металлов и контроль качества / А.Г. Палаев, А.И Потапов, В.В. Максаров // Металлообработка № 6(66) , 2011, С. 38-41. 7. Ковалевський С.В. Технологічне забезпечення зносостійкості поверхневого шару деталей автомобілів при фінішній зміцнювальній віброобробці в пружному середовищі / С.В. Ковалевський, С.А. Матвієнко, О.В. Лукічов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. Випуск 122. — Харків: ХНТУСГ, 2012. — С. 122 — 127. 8. Ковалевський С.В. Аналіз стану проблеми реновації деталей автомобілів технологічними методами / С.В. Ковалевський, О.В. Лукічов, С.А. Матвієнко // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. — 2012. — № 3(62). — С. 74 — 79. 9. Ковалевський С.В. Метод звукової вібраційної обробки та його експериментальні дослідження/ С.А. Матвієнко, О.П. Сакно, О.В. Лукічов// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2013. Випуск № 41 Частина 1. — С. 129-134.