швидке перетворення Фур’є

Застосування крос-спектрального аналізу, та швидкого перетворювання Фур’є для виявлення коливань ґрунту в природно-технічній геосистемі Дністровської ГАЕС

Основна мета дослідження полягає у виявленні залежності між змінами рівня води та деформацією ґрунту, де в якості дивіатора напружень являється циклічна зміна навантажень на ложе резервуара водосховища, тобто резервуар ГАЕС виконує роль осцилятора поперечних коливань, а ґрунтовий екстензометр виконує функцію зчитування та фіксації цих коливань. Методика.

Прогнозуюче технічне обслуговування –важлива сфера застосування комп’ютерних систем

Прогнозуюче технічне обслуговування – це програма догляду за обладнанням, яка широко застосовується на практиці, та потребує значної підтримки автоматизованих комп’ютерних систем. У програмі використовуються специфічні підходи, які повинні бути ґрунтовно інтерпретовані при розробці комп’ютерних рішень. Незважаючи на той факт, що програмні рішення були представленні майже відразу після виникнення концепції прогнозованого технічного обслуговування, ця сфера все ще заоишається актуальною для застосування автоматизованих комп’ютерних систем.

Розвиток алгоритму Вінограда перетворення Фур’є на базі твірного масиву

Розглянуто загальну методику ефективного обчислення ДПФ за допомогою циклічних згорток для обсягів, що дорівнюють цілому степеню два. Проаналізовано подальший розвиток алгоритму Вінограда перетворення Фур’є (WFTA). Застосовано твірний масив для стислого опису блочно-циклічної структури базисної матриці ДПФ. Визначено загальну блочно-циклічну структуру дискретної базисної матриці та обчислювальні затрати для ДПФ обсягів N = 2n.

Порівняння ефективності реалізацій ШПФ у програмних бібліотеках

Наведено огляд реалізацій алгоритмів ШПФ (швидке перетворення Фур’є) в програмних бібліотеках, які поширені під час розроблення програмного забезпечення, зокрема FFTW, Intel IPP , CUDA CuFFT для реалізації ШПФ. Серед них визначено такі, які б сприяли максимально ефективному використанню обчислювальних ресурсів сучасного комп’ютера.

Рішення прямих задач гравімагніторозвідки для складних моделей середовища за допомогою швидкої згортки

Представлено швидкий спосіб рішення 2D/3D прямих задач гравірозвідки і магніторозвідки для складних геологічних моделей. Апроксимаційною конструкцією моделей є щільна упаковка дуже великої кількості малих однорідних паралелепіпедів (може бути 108 і більше). Спосіб апроксимації відповідає постановці лінійних задач. Розроблений алгоритм може використовуватись для швидкого обчислення потенціалу або будь-якої його похідної.

Marking speech signal based on factor holder smoothness and fast fourier transform

A new improved method of speech signals marking is presented. The method is based on employing of Hölder condition to speech signal spectrum. The key features of this method are its high accuracy during watermark decoding and independence from original data like speech signal and watermark