Marking speech signal based on factor holder smoothness and fast fourier transform

Authors: 

Pelekh Y., Peleshko D.

A new improved method of speech signals marking is presented. The method is based on employing of Hölder condition to speech signal spectrum. The key features of this method are its high accuracy during watermark decoding and independence from original data like speech signal and watermark

1. Peleshko D., Pelekh Y., Izonin I., Peleshko M. Digital Watermarking of Speech Signals. CSIT’2012, p.108, November 2012. 2. Пелешко Д.Д. Виділення псевдоінваріантів та квазістаціонарних ділянок мовних сигналів на основі сингулярних розкладів/ Д.Д.Пелешко, А.М.Ковальчук, Ю.М. Пелех, В.І.Киричук// Вісник НУ «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – №732. – 2012. – C.58-66.  2.    Пелешко Д. Д., Пелех Ю. М. Модифікація методу маркування мовних сигналів на основі моментів Зерніке. ISDMCI’2012, ст.392-393, травень 2012. 3. Peleshko D., Pelekh Y., Izonin І. Digital Watermarking of Speech Signals Based on Quasistationary Areas. CADSM’2013, p.283, February 2013. 4. Peleshko D.D., Pelekh Y.M., Izonin I.V., Constructing Of Pseudoinvariants And Digital Watermarking Of Speech Signals Based On A Singular Value Decomposition, Journal of Global Research in Computer Science. Volume 4, No. 2, February 2013. pp. 56-59. 5. Ручай А.Н. Текстозависимая верификация диктора: модель, статистические исследования, комплекс програм. Автореферат диссертациия на соискание ученой степени к.ф.-м.н. Челябинский государственний университет, 2012.  6.Білинський Й.Й., Огородник К.В., Юкиш М.Й. Електронні системи. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/e_s/3.htm. 7. Хуан Пенцзюнь, Рєзнік Ю. Масштабоване кодування мови та аудіо з використанням комбінаторного кодування MDCT-спектра. Патент України. №95185. Опубліковано: 11.07.2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uapatents.com/26-95185-masshtabovane-koduvannya-movi-ta-audio-z-v.... 8. Стасюк В. І., Тимощук А. О., Старіков В. Д., Зайченко М. М. Спосіб захисту від несанкціонованого прослуховування та маскувальник мови для його здійснення Патент України. №: 44665. Опубліковано: 15.02.2002. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uapatents.com/3-44665-sposib-zakhistu-vid-nesankcionovanogo-prosl....